Een substantieel deel van het verzuim op de werkvloer in Nederland houdt verband met psychische klachten. Het aandeel groeit én het verzuim door deze oorzaak duurt langer. Leidinggevenden zijn veelal onvoldoende geëquipeerd om de signalen van aanstaand verzuim als gevolg van stress te signaleren, waardoor langdurig verzuim veelal het gevolg is. Het is van groot belang om werkgevers en werknemers te wijzen op de oplossingen die er zijn om uitval te voorkomen.

Psychisch verzuim is in de meeste gevallen gelukkig geen Parkinson, psychose of zware depressie. Psychisch verzuim verdient daarom eenzelfde aanpak als bij andere verzuimoorzaken; we moeten het tastbaar maken en toewerken naar concrete oplossingen mét werkaanpassingen. Wat kun je als werkgever, leidinggevende of werknemer zelf doen? En welke aanpak werkt bij dit type verzuim wel? Je leest het in onze Orange Paper