Barometer sociale zekerheid

Analyse verkiezingsprogramma’s 2017

De verkiezingen van 15 maart 2017 zijn van groot belang voor het sociale stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit staat in toenemende mate onder druk: steeds meer werkgevers vertonen risicomijdend gedrag, het aantal zzp’ers is sterk gestegen.

Vrijwel alle politieke partijen besteden hier aandacht aan in hun verkiezingsprogramma. Maar hoe goed is hun denkwerk? En levert het houdbare plannen op?

Wij hielden twaalf programma’s tegen het licht, met onze eigen visie op een robuuste sociale zekerheid voor werknemers en zzp’ers in het achterhoofd. Zo hopen we niet alleen bij te dragen aan de discussie, maar vooral ook aan oplossingen die werken.

Donwload hier onze analyse van de verkiezingsprogramma’s van 2017

Barometer Sociale Zekerheid

Position Paper

In 2015 deelden wij onze inzichten en ideeën over de sociale zekerheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De ontwikkelingen hebben niet stilgestaan. Daarom presenteren wij u het vervolg: onze visie op een robuust stelsel voor zieke werknemers én zzp’ers.