Download de whitepaper

De ‘Modernisering Ziektewet’ dwingt werkgevers zich te bezinnen op private uitvoering en verzekering van arbeidsongeschiktheid. Sinds 1 januari 2014 betaalt u al een individuele Ziektewetpremie die stijgt wanneer een tijdelijke kracht ziek uit dienst gaat. Komt zo’n ex-werknemer vervolgens in de WGA terecht, dan volgt ook nog eens een hogere premie voor de WGA-flex. Die financiële verplichting kan liefst tien jaar duren en maakt het noodzakelijk grip te krijgen op instroom, activering en uitstroom van zieke ex-werknemers.

Eigenrisicodragen is een goede manier om grip te realiseren en kosten te besparen.

In deze whitepaper wordt duidelijk waarom u juist nu in actie moet komen.

Vul de onderstaande informatie in om de downloadlink van de whitepaper te verkrijgen.

Premieconsequenties wet BeZaVa

De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Wat betekent dit voor u als werkgever? Meer informatie

Onderzoek: private uitvoering ziektewet aanzienlijk succesvoller

Acture realiseert snellere en hogere uitstroom uit de Ziektewet dan UWV. De gemiddelde uitkeringsduur is hierdoor liefst 50% korter.
Download hier de samenvatting
Download hier het naslagwerk

Let op: Modernisering Ziektewet

Download hier onze Whitepaper en lees wat de gevolgen zijn van de Modernisering Ziektewet.

Checklist Eigenrisicodragerschap

Download hier de checklist voor de overgang van het eigenrisicodragerschap voor de ziektewet. Deze checklist zorgt er voor dat de overstap soepel verloopt.