Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

FAQ

Inhoudsopgave

  Beveiligingsmaatregelen

  Security

 • De autorisaties van gebruikers zijn zodanig ingesteld dat personen die bepaalde (medische) gegevens niet mogen verwerken, deze gegevens ook niet kunnen inzien.

 • Om de gegevens van Klout7 te beschermen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de medische en niet-medische datadomeinen. Om te voldoen aan de Nederlandse regelgeving rondom medische gegevens zijn er aanvullende maatregelen getroffen.

  Gegevens bestaan uit 2 soorten:

  1. gestructureerde gegevens die worden opgeslagen in de relationele database van SQL Server
  2. ongestructureerde data in de vorm van documenten die worden opgeslagen in Azure Filestorage

  Maatregelen ter bescherming van niet-medische gegevens:

  1. De verbinding tussen de database en de applicatie is uitgerust met extra beveiliging zoals specifieke certificaten, gecodeerde instellingen en IP-beveiliging. Dit zorgt ervoor dat de verbinding optimaal beveiligd is. Meer informatie
  2. Fysieke bestanden worden opgeslagen in Microsoft Azure storage. De bestanden op deze storage worden versleuteld opgeslagen, zodat deze zonder sleutel niet bruikbaar zijn. Meer informatie
   Ook wanneer de bestanden worden opgehaald van de storage naar de virtuele machine wordt encryptie toegepast op het SMB 3.0 protocol. Meer informatie
   Bestanden die (tijdelijk) op het bestandssysteem van de virtuele machine terecht komen zijn versleuteld middels Disk encryption. Meer informatie
  3. Op bestandsniveau worden binnen de server omgeving specifieke rechten ingesteld, dit als extra maatregel.
  4. De volledige database wordt gecodeerd volgens ‘Transparant Data Encryption’ (TDE). Dit is een onderdeel van Microsoft SQL Server. Deze techniek zorgt ervoor dat de data file en de log file beveiligd zijn. Mocht de database worden verplaatst, dan kan de gebruiker hier niets mee doen i.v.m. de encryptie. Meer informatie

  Maatregelen ter bescherming van medische gegevens zijn (naast maatregelen ter bescherming van niet-medische gegevens)

  1. Om herkenning te voorkomen, worden de namen van de bestanden en de extensies ook gecodeerd d.m.v. een sleutel. Zo kan men op basis van bestandsnaam ook geen data analyseren.
  2. Wanneer een database administrator (onderhoud) toegang heeft tot de middels TDE beveiligde database, kan deze de data inzien. Om dit te voorkomen wordt de data in de database ook nog beveiligd middels codering. De database is met de juiste rechten en sleutels dan wel bereikbaar, maar de data niet beschikbaar. Hiervoor gebruiken we symmetric encryption.
 • Er zijn geen fysieke servers bij Acture in gebruik wat betreft de KA omgeving, enkel virtuele servers welke afgenomen worden uit het Microsoft Azure platform. Microsoft is verantwoordelijk voor het up-to-date zijn van de fysieke servers en de vervanging daarvan.

  Alle servers zijn gedeployed in de Azure region WEST Europe. Dit betekent dat de datacenters van deze regio (Amsterdam) gebruikt worden.

 • Acture neemt de beveiliging van Klout7 zeer serieus. De veiligheid van het systeem wordt dan ook actief bewaakt. Als je desondanks kwetsbaarheden ontdekt binnen Klout7, neem dan direct contact met ons op via privacy@acture.nl. Kwetsbaarheden gemeld via dit mailadres worden direct in behandeling genomen.

 • Je hebt enkel toegang tot jouw gegevens in Klout7 met een geldige gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord van systeemgebruikers moet aan verschillende specificaties voldoen. Klout7 maakt daarnaast gebruik van cryptografische maatregelen: tweezijdige authenticatie, versleuteling en encryptie via een beveiligde SSL verbinding. Hiermee wordt geheime en gevoelige informatie beschermd en versleuteld.

  De beveiliging van jouw data wordt actief gemonitord. De autorisaties van gebruikers zijn zodanig ingesteld dat personen die bepaalde (medische) gegevens niet mogen verwerken, deze gegevens ook niet kunnen inzien.

 • Klout7 wordt beschermd door malware en door het gebruik van virusprotectie zorgt Acture ervoor dat haar gebruikers niet besmet worden met virussen. Voor de bescherming van jouw eigen gegevens vertrouwen wij erop dat jouw systemen in bezit zijn van virusdetectie en malware-protectie.

 • Het wachtwoord van systeemgebruikers moet aan verschillende specificaties voldoen. Het gebruik van STERKE wachtwoorden is verplicht. Het Welkomwachtwoord moet direct aangepast worden. Reeds gebruikte wachtwoorden hergebruiken of alleen het cijfer aanpassen mag niet. Acceptatievoorwaarden zijn verschillend. Echter beleidsregels zijn: Minimaal 16 karakters en 3 van de 4 volgende criteria: 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer, 1 speciaal teken.

 • Jaarlijks wordt een leveranciersselectie uitgevoerd op gebied van de AVG en alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken worden in detail beoordeeld door middel van een risicoanalyse op beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit. Tevens is met alle leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten indien noodzakelijk.

 • Wij gebruiken jouw herleidbare klantgegevens niet voor andere doeleinden dan de uitvoering van onze dienstverlening. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij te maken met verschillende soorten persoonsgegevens. De soorten persoonsgegevens die wij van jou verwerken variëren. Dit is afhankelijk van de dienstverlening die je bij Acture afneemt én afhankelijk van de overeenkomst met Acture. Indien de overeenkomst met Acture wordt beëindigd, is Acture niet in staat jouw gegevens te verwijderen in verband met de wettelijke bewaarplicht.

  Alle gegevens worden binnen Klout7 opgeslagen conform de ISO27001 standaard. De maatregelen die hieraan gekoppeld zijn, zijn conform de richtlijnen van Beveiliging van Persoonsgegevens van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 • De wijzigingsbeheerprocedure voor (database)wijzigingen behoort gedocumenteerd te zijn. Deze omvat in ieder geval:

  • Alle databasewijzigingen dienen te worden vastgelegd, te worden voorzien van een versienummer en herleidbaar zijn naar individuele personen.
  • Alle handelingen die mensen verrichten in het systeem worden gelogd.
  • Ontwikkelingen in de automatisering verlopen altijd via OTAP.
  • Proceswijzigingen of ontwikkelverzoeken gaan altijd via het ISMS (information security management systeem).
  • De testomgeving is volledig geanonimiseerd.