Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

FAQ

Inhoudsopgave

  Klachten

  Klachten WGA

 • Bij het inrichten van jouw re-integratie kunnen wij afhankelijk van je situatie diverse specialisten inschakelen. Naast je vaste casemanager kun je zo bijvoorbeeld te maken krijgen met een re-integratieconsulent. Of met een arbeidsdeskundige, bedrijfsarts of verzekeringsarts die wij om een oordeel hebben gevraagd over jouw gezondheidssituatie of mogelijkheden om te werken.

  Maak je zorgen kenbaar
  Ben je het niet eens met de aanpak of het oordeel van een van zo’n specialist, dan kun je dit het beste eerst met hem bespreken. Zo kan hij zijn standpunt toelichten en hopelijk jouw zorgen of bezwaren wegnemen. Lost dit het probleem niet op? Neem dan contact op met je casemanager. Die bekijkt of we het meningsverschil op een andere manier kunnen oplossen.

 • Je ontvangt via Acture een WGA-uitkering. Toch krijg je beslissingen over jouw uitkering of arbeidsongeschiktheid niet van Acture, maar van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk over deze onderwerpen beslissen.

  Procedure voor bezwaar en beroep
  Ben je het niet eens met de inhoud van een beslissing van UWV, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als je vindt dat de verzekeringsarts van UWV je ten onrechte arbeidsgeschikt heeft verklaard. Of als UWV jouw uitkering aanpast, maar je het daar niet mee eens bent. Gaat je bezwaar of beroep over jouw uitkering of arbeidsongeschiktheid, dan vindt de procedure altijd plaats bij UWV. Lees er meer over in het Stappenplan bezwaar en beroep WGA.

 • Als uitvoerder WGA heeft Acture de taak erop toe te zien dat je zo goed mogelijk meewerkt aan jouw re-integratie. Kom je jouw verplichtingen niet na, ook niet als we je daarop hebben gewezen? Dan kunnen we een maatregel of sanctie opleggen.

  Procedure voor bezwaar en beroep
  Als wij hiertoe overgaan, laten we je dat weten door middel van een formele beslissing (‘beschikking’). Ben je het niet met de maatregel of sanctie eens, dan kun je bezwaar maken. De procedure voor bezwaar en beroep vindt vervolgens altijd plaats bij een onafhankelijke organisatie. Je casemanager kan je er meer over vertellen.

 • Heb je geen klacht maar wel een vraag, dan staat het antwoord wellicht bij de veelgestelde vragen WGA . Je kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met je casemanager.

 • Als je vindt dat wij ons niet correct of professioneel tegenover jou hebben opgesteld, kun je een klachtenformulier invullen.

  Binnen 24 uur contact
  Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. Je kunt erop rekenen dat wij na ontvangst van jouw klacht op werkdagen binnen 24 uur per e-mail contact met je opnemen om naar een oplossing te zoeken. Ga naar het klachtenformulier.

 • Als je vindt dat een door ons ingeschakelde arbeidsdeskundige, bedrijfsarts of verzekeringsarts zich tegenover jou heeft schuldig gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen, kun je gebruikmaken van zijn klachtenprocedure. Is de professional in kwestie werkzaam bij een arbodienst, dan is dat de procedure van dit bedrijf. Zowel gecertificeerde arbodiensten als zelfstandige bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zijn verplicht om over een klachtenprocedure te beschikken.

  Wij sturen jouw klacht door
  Je kunt ook altijd bij ons een klachtenformulier invullen. Wij sturen jouw klacht dan door naar de juiste persoon of instantie. Naar het klachtenformulier.

 • Klachten WW

 • Bij het inrichten van jouw re-integratie kunnen wij afhankelijk van je situatie diverse specialisten inschakelen. Naast jouw vaste casemanager kun je zo bijvoorbeeld te maken krijgen met een re-integratieconsulent.

  Maak je zorgen kenbaar
  Ben je het niet eens met de aanpak of het oordeel van een van zo’n specialist, dan kun je dit het beste eerst met hem bespreken. Zo kan hij zijn standpunt toelichten en hopelijk jouw zorgen of bezwaren wegnemen. Lost dit het probleem niet op? Neem dan contact op met je casemanager. Die bekijkt of we het meningsverschil op een andere manier kunnen oplossen.

 • Je krijgt WW-begeleiding van Acture. Toch krijg je beslissingen over jouw WW-uitkering niet van ons, maar van UWV. Alleen deze instantie mag hierover namelijk zulke beslissingen (‘beschikkingen’) afgeven.

  Procedure voor bezwaar en beroep
  Bent je het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als wij UWV hebben gevraagd om je een sanctie op te leggen wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. Of als UWV jouw uitkering aanpast, maar je het daar niet mee eens bent. Bij beschikkingen over jouw uitkering vindt de procedure voor bezwaar en beroep altijd plaats bij UWV. Lees er meer over in het Stappenplan bezwaar en beroep WW (beslissingen UWV).

 • Heb je geen klacht maar wel een vraag, dan staat het antwoord wellicht bij de veelgestelde vragen WW. Je kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met je casemanager.

 • Als uitvoerder is Acture verplicht om de re-integratietaken van jouw (ex-) werkgever correct uit te voeren. Vind je dat wij dat niet goed doen, ook niet nadat je dit bij ons hebt aangekaart? Dan kun je (schriftelijk) bezwaar maken bij jouw (ex-) werkgever. Je casemanager kan je hier meer over vertellen.

 • Als je vindt dat wij ons niet correct of professioneel tegenover u hebben opgesteld, kun je een klachtenformulier invullen.

  Binnen 24 uur contact
  Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. Je kunt er op rekenen dat wij na ontvangst van jouw klacht binnen 24 uur per e-mail contact met je opnemen om naar een oplossing te zoeken. Ga naar het klachtenformulier.

 • Klachten ZW

 • Je ontvangt via Acture een Ziektewetuitkering. Toch krijg je beslissingen over jouw uitkering niet van Acture, maar van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk zulke ‘beschikkingen’ afgeven.

  Procedure voor bezwaar en beroep
  Ben je het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als je vindt dat de bedrijfsarts je ten onrechte hersteld heeft gemeld. Of als Acture aan UWV heeft gevraagd om jou een sanctie op te leggen, maar je vindt dat dit niet terecht is. De procedure voor bezwaar en beroep vindt altijd plaats bij UWV. Lees er meer over in het Stappenplan bezwaar en beroep.

 • Heb je geen klacht maar wel een vraag, dan staat het antwoord wellicht bij de veelgestelde vragen Ziektewet. Je kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met je casemanager.

 • Als je twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding, kun je dit met opgave van redenen bij hem aangeven. Je kunt dan ook vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.

  Procedure voor second opinions
  De eerste bedrijfsarts zet dan de second opinion in gang, tenzij hij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen; in dat geval zal hij je vertellen wat deze argumenten zijn. Vindt de second opinion plaats, dan verloopt deze volgens een vaste, wettelijk voorgeschreven procedure. Lees er meer over in het Stappenplan second opinion.

 • Bij het inrichten van de re-integratie volgt Acture het advies van de bedrijfsarts. Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Acture met dit advies omgaat en/of de re-integratie vormgeeft, kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Je hebt op dit gebied dus dezelfde mogelijkheden als een werknemer die het tijdens de loondoorbetaling bij ziekte oneens is met zijn werkgever over de re-integratie.

  Deskundigenoordeel van UWV
  Bij een deskundigenoordeel beoordeelt UWV of Acture aan alle re-integratieverplichtingen voldoet. Bijvoorbeeld of we niet te weinig aan de re-integratie doen, of juist te veel van je vragen. De uitkomst van een deskundigenoordeel is wettelijk niet bindend, maar de casemanagers van Acture nemen die wel altijd mee in het vervolg op het dossier en de ontwikkeling daarvan. Op uwv.nl vind je hoe je het deskundigenoordeel aanvraagt en met welke kosten je rekening moet houden.

 • Als je vindt dat wij ons niet correct of professioneel tegenover jou hebben opgesteld, kun je een klachtenformulier invullen.

  Binnen 24 uur contact
  Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. Je kunt er op rekenen dat wij na ontvangst van jouw klacht binnen 24 uur per e-mail contact met je opnemen om naar een oplossing te zoeken. Ga naar het klachtenformulier.

 • Als je vindt dat de bedrijfsarts zich tegenover jou heeft schuldig gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen, kun je gebruikmaken van zijn klachtenprocedure. Is hij werkzaam bij een arbodienst, dan is dat de procedure van dit bedrijf. Volgens de wet hoort iedere zelfstandige bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst over zo’n klachtenprocedure te beschikken.

  Wij sturen jouw klacht door
  Acture ziet erop toe dat alle zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten waar het mee samenwerkt deze verplichting naleven. Ook kun je bij ons direct een klachtenformulier invullen. Wij sturen jouw klacht dan door naar de juiste persoon of instantie. Naar het klachtenformulier.