Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

FAQ

Inhoudsopgave

  Verzuimmanagement

 • Het actuele verzuimpercentage bereken je door het aantal zieke werknemers te delen door het totaal aantal werknemers en dit te vermenigvuldigen met 100.

  Je kunt het verzuimpercentage ook over een bepaalde periode berekenen op basis van ziektedagen ten opzichte van werkdagen. Je deelt dan het aantal ziektedagen gedeeld door het aantal werkdagen, keer 100.

  Het gemiddelde verzuim­percentage in Nederland ligt meestal tussen de 3 en 6 procent.

 • In een goed beleid bepaal je wat je gaat doen met loondoorbetaling, ziektebegeleiding en re-integratie . Daarnaast is het zaak om instroom in de Ziektewet en vooral de WGA zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kun je uitbesteden of zelf inrichten. Slecht beleid kan leiden tot hoge kosten en loonsancties. Neem contact op met Acture en bespreek de mogelijkheden.

 • Goed verzuimmanagement is belangrijk omdat verzuim een enorme kostenpost voor organisaties kan zijn. Naarmate het langer duurt, lopen deze kosten steeds verder op.

 • Onder kortdurend verzuim verstaan we een periode van maximaal zes weken vanaf de ziekmelding, waarin een werknemer geheel of gedeeltelijk afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid. Binnen 8 weken na de ziekmelding moet er namelijk een plan van aanpak zijn. Bij langer dan zes weken spreken we over langdurend verzuim.

 • Contractanten hebben bij ziekte binnen hun contractperiode recht op loondoorbetaling. Zolang die loopt, ben je als werkgever ook verantwoordelijk voor de ziektebegeleiding en de re-integratie. Dit hele proces valt onder verzuimmanagement. Je kunt ervoor kiezen om dit zelf op te pakken, of te laten uitvoeren door specialisten als Acture.

 • De meest voorkomende oorzaken van verzuim zijn griep en verkoudheid. Hierna volgen klachten aan de buik, maag of darmen. Oorzaken van verzuim verschillen echter per branche en organisatie. En als we kijken naar het grootste aandeel in het aantal ziektedagen, dan ligt de oorzaak bij bijna de helft van de gevallen bij psychische klachten.