Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

FAQ

Inhoudsopgave

    WW

    Ziekte

  • Als je ziek wordt, verandert er de eerste dertien weken niets aan de WW-begeleiding: die blijft in handen van jouw casemanager van Acture. De eerste dertien weken heb je ook gewoon recht op een WW-uitkering. Wel start UWV daarnaast met de ziektebegeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van ziektecontrole, het opvragen van een probleemanalyse bij een bedrijfsarts en het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie bij ziekte. UWV is in principe ook verantwoordelijk voor het regelen en in gang zetten van re-integratieactiviteiten. Omdat jouw (ex-)werkgever hier belang bij heeft, bekijken we samen met UWV in hoeverre het mogelijk en zinvol is om hierbij voort te borduren op acties die jij in overleg met ons in gang hebt gezet.

    Blijf je langer dan dertien weken ziek? Dan stopt jouw WW-uitkering en ontvang je een Ziektewetuitkering van UWV. Deze ontvang je zolang jouw ziekte voortduurt. UWV zet in die periode de al in gang gezette begeleiding van jouw re-integratie voort. Afhankelijk van de situatie bekijkt Acture of het zinvol is om door te gaan met onze WW-begeleiding.

  • Dat hangt af van de situatie. De basisregel is dat je gewoon moet blijven proberen om aan de slag te komen. Je ontvangt de eerste dertien weken dat je ziek bent namelijk ook gewoon jouw WW-uitkering. Zowel UWV als Acture gaat ervan uit én ziet erop toe dat je in deze periode blijft solliciteren of andere eerder afgesproken re-integratie-activiteiten uitvoert. Levert jouw ziekte zodanige beperkingen op dat je geen kans ziet om aan jouw verplichtingen of aan gemaakte afspraken te voldoen? Bijvoorbeeld omdat je door koorts geveld op bed ligt? Neem dan contact op met je casemanager. Hij of zij beoordeelt in alle redelijkheid of we je tegemoet kunnen komen. Ook maakt je casemanager concrete afspraken met jou over hervatting van de re-integratie vanaf het moment dat je voldoende hersteld bent om weer aan je verplichtingen te voldoen.

    Let op: je moet ziekte altijd doorgeven aan UWV. Deze melding moet uiterlijk op de tweede ziektedag plaatsvinden. Heb je een afspraak gemaakt met jouw casemanager die erop neerkomt dat je vrijstelling hebt van jouw sollicitatieplicht? Dan heb je hiervoor ook altijd goedkeuring van UWV nodig. Zowel de ziekmelding als het verzoek om vrijstelling regel je via de Werkmap op werk.nl.