Heb je in 2022 een uitkering van Acture of Acture Bedrijven (voorheen ActivaSZ) ontvangen? Dan krijg je van ons een jaaropgaaf. Deze staat uiterlijk 1 maart a.s. in het portal van de uitkeringsspecificaties. Meer informatie

Veelgestelde vragen [Inloggen portal en jaaropgaven]

Onderwerpen:

  Beveiligingsmaatregelen

  Privacy

 • Om de privacy van jouw data te waarborgen en je persoonsgegevens te beschermen, hanteert Acture verschillende maatregelen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt de basis voor ons informatiebeveiligingsbeleid. Daarbij voldoet Acture aan de Nederlandse en Europese privacywetgeving en richtlijnen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

  De AVG heeft Acture aangesteld als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Hieruit volgt dat Acture in de uitvoering van de dienstverlening daadwerkelijk en zelfstandig beslissingen neemt over de verwerking van persoonsgegevens en daarmee feitelijk bepaalt wat er met die persoonsgegevens gebeurt. Met andere woorden: Acture bepaalt het doel en (de wezenlijke aspecten van) de middelen van de verwerkingen.

  De AVG stelt maatregelen voor Acture als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betreft de volgende maatregelen:

  • Acture en haar leveranciers houden zich te allen tijde aan de wet;
  • Acture treft voldoende maatregelen ten behoeve van haar technische en organisatorische beveiliging;
  • Acture heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld die dient als interne toezichthouder en adviseur;
  • Acture zorgt ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld;
  • Acture meldt een datalek bij het AP na constatering. Acture heeft een meldpunt ingericht voor het melden van datalekken. Constateert je een datalek? Meld dit direct bij privacy@acture.nl;
  • Acture hanteert bij het ontwikkelen van haar software het ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ principe;
  • Acture maakt afspraken met de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken;
  • Acture heeft een privacy impact assessment opgesteld die periodiek wordt herzien.
  • Alle bovenstaande punten zijn getoetst conform ISO27001 normenkader.
 • Er is een privacy impact assessment opgesteld.

 • WW

  Privacy

 • Hiervoor kun je terecht bij onze Functionaris gegevensbescherming. In ons privacystatement lees je hoe je contact kunt opnemen.

  Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels. Vind je dat wij niet correct met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je een klacht indienen via ons klachtenformulier. Acture neemt iedere klacht serieus en reageert binnen 24 uur. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Jazeker. Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen. Hierbij volgt Acture de Regeling Inzage en Correctierecht UWV. Een verzoek om inzage of wijziging moet schriftelijk ingediend worden en de volgende gegevens van jou bevatten:

  • Volledige naam en voorletters
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer of - als je dit niet hebt - jouw sofinummer
  • Een kopie van jouw (geldige) legitimatiebewijs
 • Jouw (ex-)werkgever heeft ons ingeschakeld om de begeleiding met betrekking tot jouw WW uit te voeren. Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door jouw persoonsgegevens te verwerken. Daarom heeft jouw (ex-)werkgever deze aan Acture verstrekt. Als het goed is, ben je hierover ingelicht door jouw (ex-)werkgever. Gedurende de begeleiding kan Acture vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken.

 • Acture hecht grote waarde aan jouw privacy! Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van vertrouwelijke informatie binnen onze organisatie. Niet alleen zijn we ISO 27001 gecertificeerd, ook staan we geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. We vinden het belangrijk dat jij weet wie jouw gegevens verwerkt, waarom dat gebeurt en wat de verwerking inhoudt. Bij jouw eerste contact met Acture ontvang je daarom een brief met ons privacystatement.

 • WGA

  Privacy

 • Hiervoor kun je terecht bij onze Functionaris gegevensbescherming. In ons privacystatement lees je hoe je contact kunt opnemen.

  Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels. Vind je dat wij niet correct met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je een klacht indienen via ons klachtenformulier. Acture neemt iedere klacht serieus en reageert binnen 24 uur. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Jij hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen. Hierbij volgt Acture de Regeling Inzage en Correctierecht UWV. Een verzoek om inzage of wijziging moet schriftelijk ingediend worden en de volgende gegevens van jou bevatten:

  • Volledige naam en voorletters
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer of - als je dit niet hebt - jouw sofinummer
  • Een kopie van jouw (geldige) legitimatiebewijs
 • Jouw (ex-)werkgever heeft ons ingeschakeld om de uitbetaling en begeleiding met betrekking tot jouw Ziektewetuitkering uit te voeren. Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door jouw persoonsgegevens te verwerken. Daarom heeft jouw (ex-)werkgever deze aan Acture verstrekt. Als het goed is, ben je hierover ingelicht door jouw (ex)werkgever. Gedurende de begeleiding kan Acture vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken.

 • Acture hecht grote waarde aan jouw privacy! Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van vertrouwelijke informatie binnen onze organisatie. Niet alleen zijn we ISO 27001 gecertificeerd, ook staan we geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. We vinden het belangrijk dat jij weet wie jouw gegevens verwerkt, waarom dat gebeurt en wat de verwerking inhoudt. Bij jouw eerste contact met Acture ontvang je daarom een brief met ons privacystatement.

 • Ziektewet

  Privacy

 • Hiervoor kun je terecht bij onze Functionaris gegevensbescherming. In ons privacystatement lees je hoe je contact kunt opnemen.

  Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels. Vind je dat wij niet correct met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je een klacht indienen via ons klachtenformulier. Acture neemt iedere klacht serieus en reageert binnen 24 uur. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Uiteraard! Je hebt altijd het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen. Hierbij volgt Acture de Regeling Inzage en Correctierecht UWV. Een verzoek om inzage of wijziging moet schriftelijk ingediend worden en de volgende gegevens van jou bevatten:

  • Volledige naam en voorletters
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer of - als je dit niet hebt - jouw sofinummer
  • Een kopie van jouw (geldige) legitimatiebewijs
 • Jouw (ex-)werkgever heeft ons ingeschakeld om de uitbetaling en begeleiding met betrekking tot jouw Ziektewetuitkering uit te voeren. Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door jouw persoonsgegevens te verwerken. Daarom heeft jouw (ex-)werkgever deze aan Acture verstrekt. Als het goed is, ben je hierover ingelicht door jouw (ex)werkgever. Gedurende de begeleiding kan Acture vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken.

 • Jazeker! Acture hecht grote waarde aan jouw privacy. Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van vertrouwelijke informatie binnen onze organisatie. Niet alleen zijn we ISO 27001 gecertificeerd, ook staan we geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. We vinden het belangrijk dat jij weet wie jouw gegevens verwerkt, waarom dat gebeurt en wat de verwerking inhoudt. Bij jouw eerste contact met Acture ontvang je daarom een brief met ons privacystatement.