Als je denkt dat UWV een fout heeft gemaakt, kun je bezwaar maken. Je doet dit door bezwaar te maken tegen de beslissing (beschikking) die je van UWV ontvangt over de hoogte van jouw uitkering. Zo’n beschikking kan gaan over één maand of over meerdere maanden. In de beschikking zelf staat hoe je bezwaar kunt maken en binnen welke termijn dit moet gebeuren.