Wanneer je naast de basisuitkering ook een CAO-aanvulling uitbetaald hebt gekregen, wordt dit bedrag apart op je jaaropgave vermeld. De basisuitkering wordt namelijk geclassificeerd als ‘loon uit tegenwoordige dienstbetrekking’ en de CAO-aanvulling op de Ziektewet als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Omdat je dit apart moet aangeven bij de belastingaangifte vermelden wij dit ook apart op je jaaropgaaf.