Elke werkgever zou ervan moeten weten: loonkostenvoordeel. Deze financiële tegemoetkoming voor werkgevers, ingevoerd in 2018 om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren, is een aantrekkelijke loonsubsidie. Je komt als werkgever in aanmerking voor deze tegemoetkoming – die kan oplopen tot wel €18.000 – wanneer je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, zoals ouderen of arbeidsgehandicapten. Zes vragen en antwoorden over hoe het werkt en hoe je er voor je bedrijf en je medewerkers het maximale uit haalt met Acture Subsidies.

1. Ik kan een loonkostenvoordeel ontvangen als ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neem. Welke doelgroepen betreft dit?

Het gaat om oudere werknemers (56+), om mensen die vallen in de categorie ‘banenafspraak en scholingsbelemmerden’ en om (herplaatste)  arbeidsgehandicapte werknemers.

2. Hoeveel kan het opleveren?

Zoals gezegd: Afhankelijk van welk loonkostenvoordeel en het aantal gewerkte uren, kan het voordeel oplopen tot 18.000 euro per subsidie!  En het totale loonkostenvoordeel kan oplopen tot ruim 0,6% van de totale loonsom. Mits je jouw aanvraag op tijd indient, mits je de juiste gegevens indient, mits… Als je zeker van je zaak wil zijn, dan maak je net als veel andere werkgevers gebruik van Acture Subsidies. Zo weet je zeker dat je voor je bedrijf alle subsidiekansen benut.

3. Hoe zit het met de hoogte van het loonkostenvoordeel?

Het subsidiebedrag varieert per loonkostenvoordeel en is afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de medewerker, met een maximum van een 38-urige werkweek. Uitbetaling van de subsidie vindt in het volgende kalenderjaar plaats.

  • Voor de oudere werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer gaat het om € 3,05 per verloond uur. Hierbij geldt een maximum van € 6.000,- per jaar per werknemer, gedurende maximaal drie jaar.
  • Deze bedragen gelden ook voor de herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer, maar dan voor maximaal één jaar.
  • Voor de doelgroep ‘banenafspraak en scholingsbelemmerden’ gaat het om € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000,- per jaar, gedurende maximaal drie jaar.

4. Waar moet ik als werkgever rekening mee houden?

Er worden uiteraard eisen gesteld, zoals bij elke vorm van subsidie. Zo moet een werknemer bijvoorbeeld bij sommige loonkostenvoordelen uit een uitkeringssituatie komen of vermeld staan in het doelgroep register. Ook gelden soms leeftijdsgrenzen. Zo moet de werknemer in de doelgroep ‘oudere werknemer’ bij indiensttreding ouder zijn dan 56 jaar. Nog één belangrijk detail: voor iedere werknemer moet binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring worden aangevraagd bij het UWV.

5. Hoe werkt dit in de praktijk?

Als je niet helemaal thuis bent in het onderwerp ‘loonkostenvoordelen’, dan kan dit behoorlijk complex zijn. Gelukkig is er een manier om alle subsidies voor je bedrijf te vinden, de aanvragen op correcte wijze te doen én de subsidie daadwerkelijk toegekend te krijgen.

Acture Subsidies biedt een volledig geautomatiseerde tool die loonkostenvoordelen opspoort, aanvraagt én verzilvert! Want het luistert heel precies – en juist daarom is deze tool van grote toegevoegde waarde.

6. Waarom is deze tool voor mijn bedrijf zo handig?

Kort gezegd: dat komt door de kracht van samenwerking, uitwisseling van gegevens en slimme software. Zo kunnen wij ons systeem koppelen met je salarisadministratie , waardoor nieuwe medewerkers direct gescreend worden op mogelijke loonkostenvoordelen. In het dashboard zie je in één oogopslag alle ontvangen subsidiegelden en de status van de subsidieaanvragen.

We voeren graag een kosteloze subsidie scan uit voor je organisatie, om inzichtelijk te maken wat je organisatie mis loopt en wat het dus in potentie kan opleveren.

Meer weten over Acture Subsidies?

Bekijk meer informatie of plan een gratis demo in.

Klik hier