Eigenrisicodrager worden voor

Ziektewet

Om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet moet u aan een tweetal wettelijke verplichtingen voldoen:

  • U laat zich voor de uitvoering Ziektewet van zieke ex-werknemers die onder het eigen risico vallen, bijstaan door een deskundige persoon of dienst die gecertificeerd is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, en u heeft de afspraken rond deze uitvoering Ziektewet schriftelijk vastgelegd;
  • U bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder Eigenrisicodrager voor de Ziektewet geweest.

Acture helpt u uiteraard bij het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen wanneer u besluit eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Het belangrijkste is dat de overstap naar het Eigenrisicodragerschap op twee momenten in het jaar kan plaatsvinden, per 1 januari en per 1 juli. Daarvoor dient drie maanden daaraan voorafgaand de aanvraag te worden ingediend, dus uiterlijk voor 1 april of 1 oktober. Het aanvraagformulier voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet vindt u hier.

WGA

Wanneer u eigenrisicodrager wilt worden voor de WGA wordt door de Belastingdienst een garantieverklaring geëist. Deze garantieverklaring wordt afgegeven door de WGA-verzekeraar waar u het risico heeft ondergebracht. Voor de WGA oplossing van Acture verwijzen wij u graag naar VSZ. VSZ levert als gevolmachtigde van diverse verzekeraars de verzekeringsoplossing voor de WGA en daarmee ook de garantieverklaring.

Ook de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap WGA dient drie maanden voor ingangsdatum aangevraagd te worden bij de Belastingdienst. Het aanvraagformulier voor het eigenrisicodragerschap WGA vindt u hier.

Voor advisering en bemiddeling van de verzekeringsoplossing is het belangrijk om u te laten bijstaan door een verzekeringsadviseur. Acture heeft een breed netwerk van gecertificeerde adviseurs. Wij brengen u graag in contact.

Neem contact op

Onderzoek: Private uitvoering ziektewet aanzienlijk succesvoller

Acture realiseert snellere en hogere uitstroom uit de ziektewet dan UWV. De gemiddelde uitkeringsduur is hierdoor liefst 50% korter.
Download hier de samenvatting
Download hier het naslagwerk

Vraag Eigenrisicodragerschap aan!

Wilt u Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvragen? Download hier dan het aanvraagformulier.

Checklist Eigenrisicodragerschap

Download hier de checklist voor de overgang van het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Deze checklist zorgt ervoor dat de overstap soepel verloopt.