Verzekeren van het Eigenrisicodragerschap

Is uw loonsom minder dan 5 miljoen, maar zoekt u toch een oplossing voor het verzekeren van uw sociale zekerheid? Dan heeft Acture via VSZ voor u een oplossing op maat.

VSZ staat voor Verzekeren Sociale Zekerheid. VSZ is als assuradeur aanbieder van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid. VSZ heeft de bevoegdheid om oplossingen van diverse risicodragers onder eigen label te voeren. VSZ is opgericht door mensen met jarenlange ervaring in het privaat uitvoeren en verzekeren van sociale zekerheid. Deze expertise leidt tot een assuradeur die zich volledig concentreert op deze niche. Onze kennis en ervaring stellen wij in dienst van productontwikkeling en uitvoering geven aan sociale zekerheid.

VSZ realiseert verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid en is marktleider eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. VSZ levert financiële oplossingen die bedrijven en instellingen in staat stelt Eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden en dit risico privaat te verzekeren. Eigen risicodragerschap betekent verantwoordelijkheid voor werknemers. Niet alleen tijdens, maar ook na hun arbeidscontract. VSZ zorgt er hierbij voor dat het risico van ziekte is verzekerd en re-integratie is gewaarborgd.

VSZ gelooft in de drie-eenheid, verzekeren-uitvoeren-uitbetalen als het gaat om adequate private uitvoering van sociale verzekeringen.

Meer informatie? Ga naar VSZ.

Premieconsequenties Wet BeZaVa

De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Wat betekent dit voor u als werkgever? meer informatie

Onderzoek: private uitvoering ziektewet aanzienlijk succesvoller

Acture realiseert snellere en hogere uitstroom uit de Ziektewet dan UWV. De gemiddelde uitkeringsduur is hierdoor liefst 50% korter.
Download hier de samenvatting
Download hier het naslagwerk

Let op: Modernisering Ziektewet

Download hier onze Whitepaper en lees wat de gevolgen zijn van de Modernisering Ziektewet.

Checklist Eigenrisicodragerschap

Download hier de checklist voor de overgang van het eigenrisicodragerschap voro de ziektewet. Deze checklist zorgt ervoor dat de overstap soepel verloopt.

Download hier de checklist