Waarom Acture

De ontwikkelingen in sociale zekerheid volgen elkaar in rap tempo op. Veel van deze ontwikkelingen hebben impact op u als werkgever. Met name als het gaat om verzuim en arbeidsongeschiktheid van (ex-) werknemers legt de overheid steeds meer de verantwoordelijkheid bij de werkgever neer.

Acture speelt als marktleider private uitvoering sociale zekerheid hier op in. Begonnen vanuit de uitzendbranche waar kosten van verzuim van zieke uitzendkrachten een behoorlijke impact heeft op de bedrijfsvoering. En niet alleen kosten, maar ook de transparantie in het verzuimproces waren aanleiding om een alternatieve oplossing te bedenken voor de publieke verzekering van de Ziektewet. Die ontwikkelingen is gestart in 2008 met het privaat uitvoeren van de Ziektewet voor uitzendorganisaties.

Acture is niet gestopt bij uitzendorganisaties. Vanaf 2011 voeren we ook de Ziektewet uit voor andere werkgevers. Hierin bedienen we alle sectoren. Van luchtvaart tot bankwezen, van schoonmaak tot bouwbedrijf. Naast de uitvoering van de Ziektewet is Acture in 2012 gestart met de uitvoering van de WGA. Ook hierin bedienen we alle soorten werkgevers.

Kernpunt van de ontwikkeling is dat we de werkgever ontzorgen op de uitvoering van sociale wetgeving en dat we werken met het uitgangspunt dat het creëren van loonwaarde de meest effectieve oplossing is om de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid te reduceren. Met een vaste casemanager en een verzuimportaal zorgen we voor duidelijke communicatie en transparantie in het proces. Het resultaat is effectieve en efficiënte uitvoering tegen de laagste kosten per dossier.

Naast directe uitvoering voor eigenrisicodragers werkt Acture ook voor verzekeraars. We hebben samen met VSZ productoplossingen bedacht waarmee onze dienstverlening ook bereikbaar is voor werkgevers die het financiële risico niet zelf kunnen dragen en behoefte hebben aan uitvoering gecombineerd met een verzekeringsoplossing.

Omdat de wetgeving zich blijft ontwikkelen, zijn wij voorlopig ook niet klaar met innoveren. Vooruitlopend op toekomstige wijzigingen zijn wij nu al weer bezig met de oplossingen voor de toekomst.

Premieconsequenties Wet BeZaVa

De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen
van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Wat betekent dit voor u als werkgever? Meer informatie

Werkwijze van Acture

Acture neemt de verantwoordelijkheden
volledig van u over wanneer u besluit om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Lees meer over onze werkwijze.

Onderzoek: private uitvoering Ziektewet aanzienlijk succesvoller

Acture realiseert snellere en hogere uitstroom uit de Ziektewet dan UWV. De gemiddelde uitkeringsduur is hierdoor liefst 50% korter.
Download hier de samenvatting
Download hier het naslagwerk