Verzuimmanagement
Loondoorbetaling en specialistische begeleiding
Ziektewet
Optimale schadelastbeheersing bij ziekte
WGA Publiek
Schadelastbeheersing als u UWV-verzekerd bent
WGA Privaat
Schadelastbeheersing bij arbeidsongeschiktheid

Maak kennis met Acture

De sociale zekerheid levert werkgevers veel kostenrisico’s op.
Acture zorgt dat u er grip op heeft!
Werkwijze Acture beoordeeld
Ondanks positieve rapporten: vier verbeteracties
Flexwerkers vaker arbeidsongeschikt?
Dat hoeft helemaal niet, blijkt uit cijfers van Acture. Gelijke instroom als bij vast personeel is prima haalbaar.