Waar kan ik mijn inloggegevens vinden?
Iedereen die van ons een Ziektewetuitkering krijgt, ontvangt persoonlijke inloggegevens. Hiermee kunt u op ieder gewenst moment inloggen op acture.nl, bijvoorbeeld om uw uitkeringsspecificaties in te zien.

Wij verstrekken de inloggegevens in de dagloonbrief. Deze ontvangt u ongeveer vier weken nadat wij uw ziekmelding van uw (ex-)werkgever hebben binnengekregen. Beschikt u niet meer over deze brief? Neem dan contact op met uw casemanager. Hij kan u de inloggegevens nogmaals toesturen.