Marktleider heeft als eerste in de branche audit succesvol afgerond

Acture, de organisatie die zich richt op private uitvoering van de ziektewet heeft onlangs het ISO27001 certificaat behaald. Met het in bezit hebben van het ISO 27001 certificaat kan Acture laten zien dat de organisatie een procesgerichte aanpak hanteert voor het opzetten, implementeren, beheren, monitoren, evalueren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging. Binnen de sector van uitvoerders van de ziektewet is Acture de eerste die deze certificering met succes heeft afgerond.

Acture heeft het proces van certificering begin 2011 opgestart mede om aan haar klanten en andere externe relaties een objectieve toetsing van haar processen en systemen rondom informatiebeveiliging te kunnen overleggen. Begin 2012 heeft Acture het bericht ontvangen dat het certificaat is behaald. Acture is ge-audit door DNV.