Verwachting is dat Nederland nog zieker gaat worden, maar werk maakt beter

Door de economische crisis is de gemiddelde verzuimduur van uitzendkrachten het afgelopen jaar gestegen met ruim 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van Acture, private uitvoerder sociale verzekeringen. Het aantal dagen dat iemand ziek is laat een stijging zien van 7 dagen in 2011 naar 8,49 dagen in 2012. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het teruggelopen aantal vacatures, waardoor de kans op directe terugkeer naar de laatste baan of doorplaatsing naar een volgende baan is afgenomen. Uitzendkrachten zijn daardoor minder gemotiveerd om zich direct beter te melden; met een dagje langer in de Ziektewet als resultaat. Nieuwe wetgeving moet vanaf 2014 voor verbetering van het ziektebeeld zorgen. Dit bepleit Derks op de website www.flexmarkt.nl

“ Voor 2013 verwacht Acture dat het gemiddelde aantal ziektedagen per melding verder stijgt naar tussen de 9,5 en 10 dagen. Na 2013 zal de verzuimduur vermoedelijk afnemen. ”

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture:  “Voor 2013 verwacht Acture dat het gemiddelde aantal ziektedagen per melding verder stijgt naar tussen de 9,5 en 10 dagen. Na 2013 zal de verzuimduur vermoedelijk afnemen. Dit zal vooral gebeuren vanwege de implementatie van een aantal maatregelen die voortkomen uit de gewijzigde wetgeving en – als de CPB-prognoses kloppen – helaas niet omdat het economisch herstel dan heeft plaatsgevonden, waardoor er weer meer werk beschikbaar is”. Zij vervolgt: “De factor arbeid, aan het werk zijn, is belangrijk om herstel te realiseren. Nu is het nog zo dat iemand daadwerkelijk vervangende arbeid, passend bij zijn benutbare mogelijkheden moet verrichten om tot herstel te kunnen komen. In de nieuwe wetgeving wordt er vanaf 1 januari 2014 gekeurd op het verdienvermogen. Als iemand dan de capaciteit heeft om met zijn beperkingen toch 65 procent van zijn laatstverdiende loon te verwerven, wordt hij hersteld verklaard. Het is dan aan de persoon zelf om bijpassend werk te gaan zoeken. Dit zal vooral op het langdurige verzuim een positief effect hebben, verwacht ik.”