Acture, private uitvoerder sociale zekerheid, heeft de gevolgen van de ‘Modernisering Ziektewet’ overzichtelijk in een whitepaper uiteengezet. In deze whitepaper worden de gevolgen van de wetswijzigingen  sociale zekerheid voor werkgevers op een rij gezet.

Ruud van Gerwen is manager business development bij Acture: “Werkgevers krijgen vanaf 1-1-2014 te maken met gedifferentieerde individuele werkgeverspremies. Omdat de wetgever de werkgevers wil prikkelen betalen de werkgevers met de meeste instroom de meeste premie. In mijn whitepaper geef ik antwoord op de vraag hoe werkgevers kunnen inspelen op de aankomende veranderingen en hoe hier financieel voordeel bij te behalen valt.”

“ Afwachten is geen optie. Wij helpen werkgevers anticiperen op deze wetgeving en hier op korte en lange termijn financieel voordeel mee te behalen. ”