“Mopperende sociale partners moeten durven te innoveren”

Acture, marktleider in de uitzendsector als uitvoerder Ziektewet voor Eigenrisicodragers is zeer tevreden dat nu ook de Senaat de modernisering van de ziektewet ondersteund. De grote WIA-instroom van de zogeheten ‘vangnetters’ (ex-werknemers die gebruik maken van de Ziektewet) kosten de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven te veel geld. Het Wetsvoorstel Modernisering Ziektewet,  kan die kosten helpen terugdringen. Door het deelakkoord van afgelopen maandag is de angel uit het wetsvoorstel.

De drie maanden uitkeringstermijn en de rechtsongelijkheid die hiermee zou ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast dienstverband is voor een jaar opgeschoven . “Wel is het zo dat mopperende sociale partners onvoldoende durven te innoveren en niet de kansen zien die deze wet biedt”, aldus Maudie Derks, algemeen directeur van Acture.Acture heeft als grootste private uitvoerder van de Ziektewet de wijzigingen geanalyseerd en kan onderschrijven dat financiële prikkels zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde leiden tot sneller herstel en terugkeer naar werk.  Derks: “Wij zien de aangepaste wetgeving als de opmaat naar meer eigen risicodragerschap voor de Ziektewet onder werkgevers. Zij verlagen daarmee hun kosten en verhogen de arbeidsparticipatie.”

Volgens Acture biedt het wetsvoorstel een historische kans om ook bij vangnetters gericht te gaan sturen op terugdringing van verzuim, ziekte en WIA-instroom. Acture pleit ervoor dat werkgevers serieus de mogelijkheden onderzoeken die de wet biedt. De wet biedt werkgevers de mogelijkheden om – met de goede ervaringen aan private zijde in gedachten – terugdringing van de WIA-instroom onder vangnetters te bereiken. Dat brengt terugdringing van de kosten en van de premie binnen handbereik, alsmede het benutten van de beschikbare arbeidscapaciteit.

Sturen op verzuim, ziekte en WIA-instroom is al eerder met succes geïntroduceerd bij werkenden in Nederland. Door gericht beleid zijn werkgevers actief betrokken geraakt bij het verzuim van hun werknemers; zo zijn zij onder meer verplicht het loon van zieke werknemers gedurende de eerste twee jaar door te betalen. Mede daardoor is de instroom in de WIA van mensen met een arbeidsovereenkomst sterk gedaald.

“Begeleiding van zieke werknemers was een publieke taak. Dat leidde er toe dat er aan het begin van de jaren tachtig circa een miljoen mensen in de WAO zaten! De positieve ommezwaai die daar gemaakt is, komt nu ook voor de vangnetter binnen bereik. En dat is hard nodig”, zegt Derks.

“ Wel is het zo dat mopperende sociale partners onvoldoende durven te innoveren en niet de kansen zien die deze wet biedt ”