Dit najaar ontvangt u van de Belastingdienst weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (beschikking Whk). Het komt helaas geregeld voor dat de Belastingdienst uitkeringen ten onrechte aan een werkgever toerekent. Dit betekent dan een onnodig hoge Whk-premie. En in het slechtste geval tot 10 jaar uitkeringslasten! Daarom is het belangrijk dat u de toekenning van de Whk-premies goed controleert. Hiervoor moet u eerst bezwaar maken.

Als werkgever heeft u altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de Whk-beschikking. Acture adviseert om dit inderdaad te doen. Alleen wanneer u (tijdig) bezwaar maakt, kunt u controleren of UWV uitkeringen terecht aan u toerekent. U ontvangt dan namelijk de instroomlijst met alle Burgerservicenummers van (ex-) werknemers die aan u zijn toegerekend.

Check toerekeningen op dossierniveau

In de beschikking Whk die u ontvangt, staat hoe u bezwaar kunt maken en aan welke termijn u zich hierbij dient te houden. Heeft u de instroomlijst eenmaal binnen, dan loont het de moeite om op dossierniveau de rechtmatigheid van de toerekeningen tegen het licht te houden.

Op deze punten kunt u extra controleren:

  • Was deze werknemer inderdaad bij u in dienst?
  • Heeft de werknemer een tweede werkgever?
  • Zijn er werknemers aan u toegerekend die onder de no-risk polis vallen?
  • Zijn er werknemers aan u toegerekend die onder de nawerking van een andere werkgever vallen?
  • Zijn er kansen om schade te verhalen op een aansprakelijke derde partij (regres)?
  • Klopt de datum van WIA-instroom?

Heeft u een hoge Whk-premie ontvangen? Wij onderzoeken graag voor u of uw premie naar beneden kan! Neem hiervoor contact op met uw accountmanager.