Een besparing van 20 miljoen op WGA uitkeringen is mogelijk.  Dit blijkt uit een nadere analyse van het onderzoek (uitgevoerd door Astri) naar de verzuimduur van uitzendkrachten in uitvoering bij UWV of bij Acture.  De analyse geeft aan dat Acture als private uitvoeder van de ziektewet naast de al genoemde twee keer snellere hersteltijd ook ruim drie keer minder instroom naar WGA realiseert. Dit leidt tot ruim 20 miljoen euro besparing op WGA uitkeringen.

“ Het aantal WGA uitkeringen wat we hiermee nu al besparen loopt in de miljoenen. ”

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture:  “Op jaarbasis stromen bij ons slechts 100 dossier door naar de WGA en doen vervolgens een beroep op deze uitkering. Bij het UWV ligt dit percentage 300% hoger. De gevolgen van het verschil zijn enorm. Het aantal WGA uitkeringen wat we hiermee nu al besparen loopt in de miljoenen. Eigen berekening laat zien dat tenminste 20 miljoen WGA uitkeringen hiermee niet worden uitgegeven. Dat is natuurlijk fantastisch en dat zal de BV Nederland ook optimistisch stemmen.

Inmiddels worden gesprekken opgestart tussen UWV en Acture wat UWV kan leren van De Acture Methode,  mede naar aanleiding van deze conclusies. We vinden dat een positieve ontwikkeling waar we graag aan bijdragen.”