In de maand december ontvangt u de beschikking gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst voor 2021. Wij zien kansen voor uw organisatie om een mogelijke kostenbesparing hiervoor te realiseren!

Voor de WGA betaalt u nog steeds een premie. Wij constateren in de praktijk dat bij de vaststelling hiervan, regelmatig fouten worden gemaakt en uitkeringen ten onrechte aan een werkgever worden toegerekend. Als gevolg hiervan heeft u te maken met een onnodig hoge Whk-premie. En in het slechtste geval betekent dit tot 10 jaar uitkeringslasten!

Wij helpen u graag!
Onze ervaring leert dat het loont om tegen de premiebeschikking in bezwaar te gaan. Daarom bieden wij u als klant van Acture de extra service om een eerste controle kosteloos voor u uit te voeren en in bezwaar te gaan. Naar aanleiding van de uitkomst van deze kosteloze eerste controle, stellen wij een advies op maat op ten aanzien van de vervolgstappen, de uitkomsten en daarmee mogelijke besparing voor u. Overigens op het moment dat u te maken heeft met de minimale WGA-premie, voor 2021 is deze vastgesteld op 0,19%, dan heeft bezwaar indienen geen toegevoegde waarde.

Wat moet u doen?
Om de controle voor u uit te kunnen voeren, hebben wij een machtiging nodig. Hiermee kunnen wij namens uw organisatie informatie opvragen en corresponderen met de betrokken instanties. De machtiging kunt u opvragen via salessupport@acture.nl.
Let op: De termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de premiebeschikking is 6 weken. Wacht dus niet te lang met retourneren.

Vragen?
Neem contact op met uw accountmanager: Alexandra Nieuwenhuizen (anieuwenhuizen@acture.nl | 06-50278862) of Barbara Meijer (bmeijer@acture.nl | 06-21532493). Wij helpen u graag!

Nog geen klant van Acture?
Neem contact op met Anette de Wit (adewit@acture.nl | 06-11431489). Zij staat voor u klaar!