Er komt per 1 januari 2020 definitief een einde aan de optie van sectorverloning, dus uitzenders staan voor een heroverweging van hun verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit zijn voor de uitzendbranche de voornaamste conclusies van de goedkeuring van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) door de Eerste Kamer.

De senaat stemde dinsdagmiddag 28 mei in met het wetsvoorstel van het kabinet, dat hiermee een belangrijke stap zet in zijn ambitie om de arbeidsmarkt te hervormen. De nieuwe wet bevat hiervoor een hele reeks kleine en grote aanpassingen in de wet- en regelgeving. Voor de uitzendbranche markeert hij een ingrijpende marktwijziging. De kostprijs van flexibele arbeid stijgt over de hele linie en de ruimte voor premievoordeel via de sectorindeling (sectorverloning) verdwijnt.

Acture Routeplanner 2020
In aanloop naar de door het kabinet voor 2020 aangekondigde wetswijzigingen komt Acture regelmatig met analyses en adviezen op het gebied van de sociale zekerheid. Wat komt er op u af, welke kansen en risico’s levert dat op en hoe zorgt u dat u er klaar voor bent? We houden u op de hoogte via onze site en sociale media!

Indeling in sector 52 dwingt tot heroverweging

De Wab maakt een einde aan de optie van sectorverloning door alle uitzenders per 1 januari 2020 weer in sector 52 te plaatsen. Dit dwingt uitzendbedrijven tot heroverweging van hun verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bij de overstap naar sectorverloning kozen velen voor een (gedeeltelijke) terugkeer naar publieke verzekering bij UWV. Dit kwam vooral door de hogere maximumpremie voor de Ziektewet die uitzenders in sector 52 betalen (8,48% in 2019, tegen 1,72% in andere sectoren). Met het verdwijnen van sectorverloning komt deze beweegreden te vervallen.

Stijgende schadelast vergroot behoefte aan grip

Ook de ontwikkeling van de schadelast maakt het van belang om weer een private oplossing te overwegen. Dit geldt niet alleen voor de Ziektewet, maar ook voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). In een analyse van UWV-data concludeerde Acture eerder dat de uitzendsector bij beide regelingen te maken heeft met een groeiende schadelast. Uitzenders hebben hierdoor een toenemend belang bij grip op deze kostenpost. Dat het kabinet de risico’s in de sociale zekerheid anders wil gaan beprijzen, zal die behoefte alleen maar versterken.