Sector Transport en Logistiek loopt voorop

Gezond Transport, de organisatie voor veilig en gezond werken van en voor de sector transport en logistiek, heeft, aangemoedigd door bedrijven uit de sector, in een vroegtijdig stadium de gevolgen van de Modernisering Ziektewet onderzocht. Herma Polee, directeur Gezond Transport: “We werden getriggerd door de individualisering die in de nieuwe wetgeving is ingebracht en wat dat voor onze klanten kan betekenen. De overheid biedt aan om meer grip te nemen en jezelf daarvoor te belonen. Als sector transport en logistiek zijn we doeners en willen we dit ook aan onze klanten aanbieden. Een van de ontwikkelingen die we vorm geven is de pilot vangnetters die we samen met UWV doen, een andere het aanbod aan onze leden om eigenrisicodrager Ziektewet te worden met uitvoering van Acture.”

Maudie Derks, algemeen directeur Acture: “Mercer heeft Gezond Transport en Acture vanuit haar adviseursrol bij elkaar gebracht, het waren inspirerende en oplossingsgerichte gesprekken, mooi om dit zo te zien uitwerken. Wat we vooral graag doen is de herstelde medewerker weer naar de sector terugbrengen zodat kennis en ervaring behouden blijft. Dat is een specifiek onderdeel in onze afspraken waar ik heel veel toekomst in zie.”

Gezond Transport is een sectorinitiatief, opgericht en bestuurd door de sociale partners, dat met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs en casemanagers werkgevers en werknemers in de sector transport en logistiek ondersteunt bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden en het terugdringen van vermijdbaar verzuim.

Acture is sinds eind 2008 actief in de markt van het uitvoering geven aan Eigen Risicodragerschap Ziektewet voor de uitzendbranche. Acture was de eerste partij op de markt die een solide verzekeringsproduct aan deze uitvoering koppelde (met VSZ assuradeuren). Inmiddels is Acture marktleider op het gebied van private uitvoering van de Ziektewet en verzorgt zij 30% van de Ziektewet uitkeringen in Nederland. Acture is gespecialiseerd in de private uitvoering van de Ziektewet en heeft experts in huis om zieke flexwerkers te begeleiden. Hierdoor wordt de instroom in de WGA fors beperkt.