Sinds de invoering van het nieuwe Loonkostenvoordeel (LKV) op 1 januari 2018 heeft u na indiensttreding nog maar drie maanden de tijd om premievoordeel aan te vragen. Een fikse administratieve uitdaging! Met LKV-management van Acture weet u zeker dat u geen besparingskansen laat lopen. Zonder dat het u kostbare tijd en energie kost.

Het Loonkostenvoordeel vervangt de oude premiekortingen voor arbeidsgehandicapten en ouderen en is voor uitzendbedrijven van groot belang. De sector helpt van oudsher veel mensen aan werk die tot de doelgroep behoren. Dit leverde in het verleden een gemiddeld voordeel op van zo’n 0,5 à 1,0% van de loonsom. Nu aanvragen met terugwerkende kracht niet meer mogelijk is, staat u als werkgever echter voor een fikse uitdaging.

Dit moet u binnen drie maanden (!) geregeld hebben

  • Nagaan of een nieuwe werknemer tot de doelgroep behoort
  • Namens de werknemer een doelgroepverklaring aanvragen
  • De werknemer om toestemming vragen om het LKV toe te passen
  • Een kopie van de verklaring opnemen in uw loonadministratie

Reageer snel, want bij nieuwe verloningen per 1 januari 2018 heeft u maar tot 1 april de tijd. En bij werknemers voor wie u in 2017 premiekorting ontving tot uiterlijk 1 mei!

Uw oplossing: Acture Loonkostenvoordeel management
Wij ontwikkelden samen met VCSW een op maat gesneden proces dat uitzendbedrijven maximale ondersteuning biedt. Deskundige specialisten voeren zes essentiële controles uit om te voorkomen dat u teveel betaalt. Bij elke nieuwe indiensttreding, bij elke wekelijkse verloning en bij diverse andere vaste mutaties. Zo weet u zeker dat u benut waar u recht op heeft en tijdig bezwaar maakt als u toch iets dreigt mis te lopen.

Meer informatie en aanvragen