Als klant van Acture hoeft u zich bij eigenrisicodragen voor de Ziektewet geen zorgen te maken over de second opinion bij verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts. Wij bieden uw zieke (ex-) werknemers de keuze uit een pool van betrouwbare second opinion artsen. De spelregels voor arts en werknemer zijn helder vastgelegd in ons vernieuwde Ziekteverzuimreglement.

Hoewel hier onder juristen discussie over bestaat, gaat Acture ervan uit dat de second opinion vanaf 1 juli 2017 ook binnen de Ziektewet van kracht is. Vanaf die datum bevat de Arbowet een regeling voor zo’n oordeel van een tweede bedrijfsarts binnen de verzuimbegeleiding. Minister Asscher heeft duidelijk gemaakt dat het inderdaad de bedoeling is dat ook werknemers in de Ziektewet deze optie hebben. Wij vinden het in het belang van u én uw zieke (ex-) werknemers om deze voorziening goed te hebben geregeld.

Reglement

Een (ex-) werknemer kan om een second opinion vragen als hij twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding. Acture biedt hierbij de keuze uit een pool van betrouwbare second opinion artsen. Om voor alle betrokkenen helderheid te scheppen over de procedure, hebben we ons ziekteverzuimreglement aangepast. Hierbij maken we meteen ook duidelijk wat het verschil is met andere bezwaaropties, zoals een deskundigenoordeel of een procedure voor bezwaar & beroep.

Handig: Wegwijzer klachten en bezwaren

De sociale zekerheid kent per type klacht of bezwaar een afzonderlijke route voor conflictoplossing. Acture ontwikkelde een overzichtelijke Wegwijzer klachten en bezwaren. Hiermee vinden werknemers snel de juiste route. Wij willen zo voorkomen dat iemand langer dan nodig is op een oplossing moet wachten.