Een goed kamerlid laat zich informeren

Huizing bezoekt Acture om zich te laten informeren over de private uitvoering van de Ziektewet. “Verleden maand was ik bij UWV , nu deed zich de gelegenheid voor de private kant van de uitvoering te bekijken. Goed voor het vergelijk.”

Er gaan enorme bedragen om in sociale zekerheid en de uitvoering hiervan. Ziektewet heeft een relatief dure uitvoeringskant omdat het gaat om veel, wisselende en kleine bedragen die wel zorgvuldig moeten worden geadministreerd. Zowel de uitbetaling als de begeleiding tot aan herstel vindt bij Acture plaats.“Ik ben in principe voorstander van het zoveel mogelijk privaat uitvoeren, mits dit juist, correct en tijdig plaatsvindt. Daarom laat ik mij graag informeren door een uitvoerder in de private sector hoe zijn dit doen. Acture heeft mij laten zien dat er volop mogelijkheden zijn om privaat tegen lage kosten en met een goed resultaat de Ziektewet uit te voeren. Een nuttig bezoek” aldus Huizing.