Het aantal uitkeringsjaren steeg veel harder dan gedacht, blijkt uit de januarinota van de uitkeringsinstantie. Intussen groeit ook het aantal WIA-uitkeringen door. Beide ontwikkelingen onderstrepen dat uitzenders bij de afschaffing van sectorverloning in 2020 te maken krijgen met een nieuwe werkelijkheid op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Voorspelde UWV in zijn juninota voor de Ziektewet nog een beperkte stijging van 800 uitkeringsjaren, uiteindelijk gaf de teller na de eerste tien maanden van 2018 al een toename van 3.500 aan. De uitkeringsinstantie wijt dit voornamelijk aan stijging van het aantal flexwerkers door de gunstige conjunctuur. Daarnaast speelt een rol dat uitzenders die voorheen eigenrisicodrager waren nu deels publiek verzekerd zijn. Tot slot is het gebruik van de No-riskpolis gestegen en had de lange griepgolf een beperkt negatief effect. Voor 2019 voorspelt UWV een verdere stijging met 200 uitkeringsjaren.

Acture Routeplanner 2020
In aanloop naar de door het kabinet voor 2020 aangekondigde wetswijzigingen komt Acture regelmatig met analyses en adviezen op het gebied van de sociale zekerheid. Wat komt er op u af, welke kansen en risico’s levert dat op en hoe zorgt u dat u er klaar voor bent? We houden u op de hoogte via acture.nl/klaarvoor2020 en sociale media!

Ook het aantal WIA-uitkeringen blijft toenemen
Ook bij de WIA is sprake van een toename, vooral door de steeds snellere stijging van de AOW- leeftijd. Na jaarlijkse stijgingen van achtereenvolgens 1 en 3 maanden in de perioden 2013-2015 en 2016-2018 vindt in 2019 een stijging met 4 maanden plaats. Dit betekent dat de uitstroom uit de WIA verder vertraagt: arbeidsongeschikten houden langer recht op hun uitkering. UWV geeft ook al aan dat het in 2019 geen extra herbeoordelingen kan uitvoeren die de uitstroom kunnen bevorderen. Tegelijkertijd zorgt de oplopende pensioenleeftijd al sinds eind 2015 voor een stijging van de WIA-instroom doordat ouderen langer onderdeel blijven van de beroepsbevolking. Met het stijgen van de leeftijd neemt het risico op gezondheidsproblemen toe.

Ontwikkelingen onderstrepen het belang van 2020
Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij dat in 2018 en 2019 de uitstroom uit de WIA onder het niveau ligt van de instroom. Ook onderstrepen ze dat uitzenders vanaf 2020 bij zowel de Ziektewet als de WIA te maken krijgen met een nieuwe werkelijkheid. Tot die datum kunnen zij de schadelast van ziekte en arbeidsongeschiktheid beïnvloeden door sectorverloning toe te passen. Omdat het kabinet uitzenders in 2020 allemaal terugplaatst in sector 52, komt die mogelijkheid te vervallen.

Meer informatie