Het zijn onzekere tijden in uitzendland. Behalve bij de ontwikkeling van de markt staan er ook veel vraagtekens bij de kosten van sociale zekerheid. Allerminst prettig voor een bedrijfstak die grip op verzuim als een van de grootste margedrijvers heeft, cao-wijzigingen heeft doorgevoerd en sectorverloning zag verdwijnen. 

De gebruikelijke bronnen van inzicht zijn de WGA-instroomcijfers grote werkgevers 2019 en de juninota 2020 van UWV. Doorgaans geven die een goede eerste indruk van de premieontwikkelingen en kostenramingen voor het lopende en komende jaar. Vooral de juninota houdt ditmaal forse slagen om de arm.

Lees het volledige artikel op Flexmarkt.nl met vijf inzichten die u helpen in deze onzekere tijden.