Griepmonitor wordt Virusmonitor:
Virussen zorgen voor blijvend hogere schadelast

Sinds 2017 houdt Acture Groep de Griepmonitor bij, een overzicht van meldingen en hun financiële impact naar aanleiding van griepklachten. Deze monitor is nu omgebouwd naar de Virusmonitor. Want zowel griep als corona is een virusinfectie en corona zal niet zomaar verdwijnen. Ondanks de aanstaande vaccinatie zullen de jaarlijkse verzuimkosten als gevolg van griep en virussen blijvend hoger liggen.

Maudie Derks, CEO van de Acture Groep: ‘Waar de eerste golf relatief kort en krachtig was is deze tweede coronagolf langdurig en venijnig. We steunen nu met ongekende bedragen de economie en dat is niet meer dan terecht, maar we moeten ons realiseren dat werkgevers de komende jaren met blijvend hogere verzuimkosten zullen worden geconfronteerd. Deskundigen voorspellen dat het coronavirus nog minstens tien jaar onder ons zal zijn en dat betekent in onze ogen dat verzuim ten gevolge van een virus (of dat nu griep is of corona) op een structureel hoger niveau komt te liggen. We publiceren de grafieken om inzicht in deze ontwikkelingen te blijven verschaffen. Vast staat dat 2020 een dramatisch jaar is!

In de Acture Virusmonitor publiceert Acture een update van viruscijfers. Zo kan de ontwikkeling van de griep maar ook het coronavirus nauwgezet in de gaten worden gehouden. Ook maken we inzichtelijk wat de kosten zijn van de griep en virussen voor de BV Nederland. In verband met het coronavirus publiceert Acture nu de cijfers wekelijks op: www.acture.nl/werkgevers/virusmonitor