Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Acture acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar internetdiensten en websites van essentieel belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Acture neemt te allen tijde de aan haar gegeven aanwijzingen van het College Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Verwerking van persoonsgegevens

Acture registreert persoonsgegevens van gebruikers van haar internetdiensten en websites. Acture gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar gebruikers, voor haar overige dienstverlening en om gebruikers van haar en andere diensten op de hoogte te houden of te brengen. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De verwerking van uw gegevens door of namens Acture zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

  • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve
    van statistische en wetenschappelijke doeleinden
  • het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met u
    in stand te houden dan wel uit te breiden of tot stand te brengen
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden aan info@acture.nl. Acture laat uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

De internetdiensten en websites van Acture registreren algemene bezoekgegevens, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Acture haar dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Statistieken over organisaties die de website bezoeken

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software, ga naar www.salesfeed.com.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software
Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Acture en andere websites

Op de sites van Acture treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Acture aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de omgang door beheerders van andere websites met uw gegevens.

Wijzigingen

Acture kan zonder aankondiging wijzigingen aanbrengen in bovenstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy. De jongste versie van de gebruiksvoorwaarden en privacy policy vervangt oudere versies daarvan. Checkt u daarom regelmatig deze gebruiksvoorwaarden en dit privacy statement.