Heeft u bij het eigenrisicodragen behoefte aan extra financiële zekerheid? Dan adviseren wij u om de uitvoering als kernvraag te beschouwen en de verzekering als sluitstuk. De ziektebegeleiding en de re-integratie moeten de verzekeringspremie bepalen, niet andersom! Verder raden wij u aan om een oplossing naar draagkracht in te richten. Zo weet u zeker dat de schadelastbeheersing optimaal is en alle partijen de juiste prikkels ontvangen. En dat u nooit meer betaalt dan nodig is.

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Volgens De Acture Methode schept u een drie-eenheid van werkgever, uitvoerder en risicodrager met een heldere rol- en taakverdeling:

  • De werkgever wordt eigenrisicodrager.
  • De uitvoerder voert alle (wettelijke) verplichtingen voor de eigenrisicodrager uit.
  • De risicodrager draagt alleen de risico’s die u als werkgever niet kunt en mag dragen.

In onze ervaring garandeert alleen deze aanpak dat alle partijen de juiste prikkels krijgen. Maar ook dat er geen prikkeling plaatsvindt die juist ongewenst is.

  • U wordt gestimuleerd om loonwaarde te creëren, maar u hoeft zich niet te ontwikkelen tot een juridisch deskundige of een specialist sociale zekerheid. U kunt zich volledig concentreren op uw kerntaak: het succes van uw organisatie vergroten.
  • De uitvoerder wordt maximaal gestimuleerd om (ex-) werknemers te activeren en duurzaam loonwaarde te creëren, bij u of elders. Hier is hij in gespecialiseerd, maar ook zelf direct bij gebaat. Hij zal zich er dus volledig voor inzetten.
  • De verzekeraar kan focussen op het bieden van financiële zekerheid. Zonder zich op terreinen te hoeven begeven waar hij niet thuis hoort (zoals de medische gegevens van zieke en arbeidsongeschikte werknemers) en zich niet thuis voelt (zoals de uitvoering).

Oplossing naar draagkracht: goedkoper én beter

Als u alleen verzekert wat u zelf niet kunt dragen, weet u zeker dat u niet meer betaalt dan nodig is. Ook blijft er zo altijd een directe financiële prikkel om actief met de werknemer aan de slag te gaan. Essentieel, want als werkgever bent u de enige die daadwerkelijk loonwaarde kan creëren.

  • Bij de Ziektewet kunnen met name grotere organisaties vaak volledig afzien van een verzekering.
  • Bij de WGA is een verzekering meestal wel noodzakelijk, maar is het prima mogelijk én verstandig om niet het volledige risico af te dekken.

Op zoek naar meer kennis of tips?

De Nederlandse sociale zekerheid is complex en voortdurend in beweging. Wij maken u graag wegwijs. Niet alleen in de wet- en regelgeving, maar ook in de werking daarvan in de praktijk. En natuurlijk in onze ideeën over succesvolle uitvoering en verdere verbetering van het stelsel.