Contractanten hebben bij ziekte binnen hun contractperiode recht op loondoorbetaling. Zolang die loopt, bent u ook verantwoordelijk voor de ziektebegeleiding en de re-integratie. Een hele zorg – en een fikse beperking van uw ruimte om te ondernemen. Met Acture Verzuimmanagement belegt u deze taken bij specialisten. Zo weet u zeker dat u aan al uw verplichtingen voldoet én dat u de risico’s van loonsancties en instroom in de sociale zekerheid tot een minimum beperkt.

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Loondoorbetaling, ziektebegeleiding en re-integratie zijn geen taken die u licht kunt opvatten. Naarmate het verzuim langer duurt, lopen de kosten verder op. En mist u kansen, dan kan de rekening door een loonsanctie van UWV nog fors verder oplopen. Ook is het zaak om instroom in de Ziektewet en vooral de WGA zoveel mogelijk te voorkomen. Want in beide gevallen blijft de overheid u confronteren met de kosten van de uitkering en de re-integratie – bij de WGA zelfs tot 10 jaar lang.

Uitvoering door specialisten is de beste manier om deze risico’s te beheersen. Wij nemen u vanaf de eerste verzuimdag al het werk uit handen en zijn als geen ander in staat om risicofactoren in een vroeg stadium te signaleren en weg te nemen. Ook beschikken we over de expertise en het netwerk die nodig zijn om de re-integratie tot een duurzaam succes te maken. Zo verkleint u de gevaren van sancties en instroom in de sociale zekerheid tot een absoluut minimum!

Nooit meer bang voor loonsanctie dankzij unieke Poortwachtergarantie

Als u Acture inschakelt voor verzuimmanagement, hoeft u nooit meer bang te zijn voor loonsancties van UWV. Wij verlenen namelijk een unieke Poortwachtergarantie. Heeft u bij de ziektebegeleiding en re-integratie onze adviezen en aanwijzingen opgevolgd en legt UWV u toch een sanctie op? Dan nemen wij de kosten voor onze rekening. Zo weet u zeker dat u op dit punt volledig in control bent.

De beste instroompreventie, dankzij big data

Als marktleider private uitvoering sociale zekerheid beschikt Acture over gegevens uit honderdduizenden verzuimdossiers. Analyse daarvan geeft ons unieke inzichten in de factoren die een verhoogde kans opleveren op instroom in de WGA. Hierdoor zijn we als geen ander in staat om deze risico’s vroegtijdig te signaleren en u te adviseren over passende maatregelen en interventies. Kortom: de best mogelijke instroompreventie, dankzij big data.