De inrichting van de sociale zekerheid maakt gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot een fors financieel risico. Eén enkele werknemer in de WGA kan uw uitzendorganisatie al tonnen schade opleveren. En zolang de re-integratie in handen van UWV is, heeft u altijd beperkte grip op uw schadelast. Met Acture WGA-management privaat neemt u de volledige regie, zonder dat dit ten koste gaat van uw kernactiviteiten.

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Uitzendorganisaties staan bij de WGA voor een heroverweging nu duidelijk is dat de UWV-sectorpremie vanaf 2019 het werkelijke sectorrisico zal weerspiegelen. De re-integratie overlaten aan UWV komt in essentie neer op accepteren dat u geen invloed heeft op de re-integratie. De band tussen werkgever en werknemer wordt verbroken, waarna UWV probeert… een werkgever bij de situatie te betrekken! Het is logischer en beter om vanuit de bestaande relatie te bekijken wat er mogelijk is. Acture WGA-management biedt u die mogelijkheid.

Cijfers tonen aan dat private uitvoering het beste werkt: de instroom in de WGA is lager en de uitstroom hoger (zie kader). Onze eigen ervaring is dat de juiste aanpak de WGA-uitstroom naar 30% stuwt. En we denken dat 40% haalbaar is. Een fors verschil met UWV, dat volgens de laatste cijfers een uitstroomkans van 5,27% noteert.

Alles staat of valt met de kwaliteit van de uitvoering. Deskundig casemanagement en doortastende re-integratie maken het verschil. Daarnaast leert de ervaring dat het zaak is om bij verzekering van het financiële risico een oplossing naar draagkracht in te richten. Zo weet u zeker dat de schadelastbeheersing optimaal is en alle partijen de juiste prikkels ontvangen. Terwijl u tegelijkertijd nooit meer betaalt dan nodig is.

Praktische voorwaarde: eigenrisicodrager worden

Om te kunnen profiteren van Acture WGA-management privaat, moet u eigenrisicodrager zijn of worden voor de WGA. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor de bekostiging van WGA-uitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Wij vertellen u graag hoe u eigenrisicodrager wordt én hoe u er een succes van maakt.

Private uitvoering werkt het beste

Cijfers tonen aan:
– Het aantal lopende WGA-uitkeringen steeg in 2016 met 6,8%.
– Bij eigenrisicodragers bedroeg de stijging 0,6%; bij UWV was dat 8,2%.
– Eigenrisicodragers noteerden ook een veel hoger percentage werkende WGA’ers (29,7%) dan UWV (15,8%).

Bron: jaarverslag en kwantitatieve informatie UWV 2016