De inrichting van de sociale zekerheid maakt gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot een fors financieel risico. Eén enkele werknemer in de WGA kan uw uitzendorganisatie al tonnen schade opleveren. En zolang de re-integratie in handen van UWV is, heeft u altijd beperkte grip op uw schadelast. Met Acture WGA-management privaat neemt u de volledige regie, zonder dat dit ten koste gaat van uw kernactiviteiten.

Interesse?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Cijfers tonen aan dat private uitvoering het beste werkt: de instroom in de WGA is lager en de uitstroom hoger (zie kader). Onze eigen ervaring is dat de juiste aanpak de WGA-uitstroom naar 30% stuwt. En we denken dat 40% haalbaar is. Een fors verschil met UWV, dat volgens de laatste cijfers een uitstroomkans van 5,27% noteert.

Alles staat of valt met de kwaliteit van de uitvoering. Deskundig casemanagement en doortastende re-integratie maken het verschil. Daarnaast leert de ervaring dat het zaak is om bij verzekering van het financiële risico een oplossing naar draagkracht in te richten. Zo weet u zeker dat de schadelastbeheersing optimaal is en alle partijen de juiste prikkels ontvangen. Terwijl u tegelijkertijd nooit meer betaalt dan nodig is.

Praktische voorwaarde: eigenrisicodrager worden

Om te kunnen profiteren van Acture WGA-management privaat, moet u eigenrisicodrager zijn of worden voor de WGA. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor de bekostiging van WGA-uitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Wij vertellen u graag hoe u eigenrisicodrager wordt én hoe u er een succes van maakt.

Private uitvoering werkt het beste

Cijfers tonen aan:
– Het aantal lopende WGA-uitkeringen steeg in 2016 met 6,8%.
– Bij eigenrisicodragers bedroeg de stijging 0,6%; bij UWV was dat 8,2%.
– Eigenrisicodragers noteerden ook een veel hoger percentage werkende WGA’ers (29,7%) dan UWV (15,8%).

Bron: jaarverslag en kwantitatieve informatie UWV 2016