Nieuwsbericht per 19-03-2020:
Het coronavirus heeft grote impact in de wereld. U en uw relaties merken daar ongetwijfeld veel van en dat geldt ook voor ons.

Er is sprake van extreme marktomstandigheden waardoor het op dit moment voor ons onmogelijk is te bepalen tegen welke premies VSZ nieuwe verzuim- en Ziektewetverzekeringen af kan sluiten. Daarom hebben wij samen met VSZ en de risicodrager een ingrijpende maatregel moeten nemen.

Geen nieuwe ZW ERD verzekeringen 
Acture kan vanaf vandaag voor Ziektewet-eigenrisicoverzekering tijdelijk geen offertes meer laten uitbrengen door VSZ. Dat geldt voor alle typen verzekeringen, conventioneel en deels verzekerd ZW.

Wij betreuren het zeer dat wij dit besluit hebben moeten nemen maar er is op dit moment helaas geen andere mogelijkheid. Uiteraard informeren wij u zodra de situatie anders wordt.

Contact houden?

Laat ons weten hoe we u kunnen bereiken. Zodra de situatie anders wordt informeren wij u en nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

Uitvoering door Acture

Welke mogelijkheden heeft u?
De dienstverlening van Acture is speciaal ingericht om de uitzendbranche zo optimaal mogelijk te bedienen. We geven graag een overzicht:
Ga naar: Overzicht van onze dienstverlenings-oplossingen.