Om volledig te kunnen profiteren van Acture Ziektewetmanagement, moet u eigenrisicodrager zijn of worden voor de Ziektewet. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijkheid neemt voor de bekostiging van Ziektewetuitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Wij vertellen u graag hoe u eigenrisicodrager wordt én hoe u er een succes van maakt.

Interesse?

Laat ons weten hoe wij u kunnen bereiken
Wij nemen binnen 24 uur contact op om een afspraak te maken.

Eigenrisicodrager worden kan alleen als u dit in de drie voorafgaande jaren niet bent geweest. Voldoet u aan deze voorwaarde, dan kunt u op twee momenten per jaar de overstap maken: per 1 januari of per 1 juli. U moet hiervoor uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de startdatum een aanvraag hebben ingediend bij de Belastingdienst, dus op respectievelijk 1 april of 1 oktober. Hiervoor moet u gebruikmaken van een standaard aanvraagformulier van de fiscus.

U bent verplicht een gecertificeerde bedrijfsarts te betrekken bij de ziektebegeleiding. Een verzekering voor het financiële risico is niet verplicht en vaak ook niet nodig. Heeft u wél behoefte aan deze financiële zekerheid, dan raden wij u aan om goed doordacht te werk te gaan (zie kader).

Als eigenrisicodrager Ziektewet neemt u diverse uitvoeringstaken over van UWV. Denk aan het bekostigen van de uitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie. Maar ook aan het opleggen van sancties als een (ex-) werknemer zijn verplichtingen niet nakomt. Bij Acture hoeft u zich over al deze taken geen zorgen te maken: wij regelen alles voor u.

Ziektewetrisico verzekeren? Doe het doordacht!

Heeft u bij het eigenrisicodragen behoefte aan extra financiële zekerheid? Dan adviseren wij u om de uitvoering als kernvraag te beschouwen en de verzekering als sluitstuk. De ziektebegeleiding en de re-integratie moeten de verzekeringspremie bepalen, niet andersom! Verder raden wij u aan om een oplossing naar draagkracht in te richten. Zo weet u zeker dat de schadelastbeheersing optimaal is en alle partijen de juiste prikkels ontvangen. En dat u nooit meer betaalt dan nodig is.

Op zoek naar meer kennis of tips?

De Nederlandse sociale zekerheid is complex en voortdurend in beweging. Wij maken u graag wegwijs. Niet alleen in de wet- en regelgeving, maar ook in de werking daarvan in de praktijk. En natuurlijk in onze ideeën over succesvolle uitvoering en verdere verbetering van het stelsel.