Wij verzorgen uitkeringen, begeleiding en re-integratie voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers in de flexbranche. Dit doen we namens uitzendwerkgevers die ervoor kiezen zélf verantwoordelijk te blijven voor deze medewerkers. Onze experts doen er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen, zodat u weer aan de slag kunt.

Drie zekerheden

Hoe wij u precies ondersteunen, hangt af van uw situatie. Maar er zijn drie zaken waar u in elk geval op kunt rekenen:

  • Uw mogelijkheden om te werken worden beoordeeld door een gecertificeerde bedrijfs- of verzekeringsarts. U weet dus zeker dat een specialist nagaat wat u wel en niet kunt.
  • Wij streven naar begeleiding door een vaste casemanager. Zo heeft u één aanspreekpunt voor alles wat met uw uitkering en re-integratie te maken heeft.
  • Als er re-integratiemogelijkheden zijn, zullen we die maximaal benutten. Wilt u graag weer aan de slag, dan kunt u ervan op aan dat wij u ondersteunen waar we maar kunnen.

Werk is de beste sociale zekerheid

Wij zijn ervan overtuigd dat werk hebben altijd de beste sociale zekerheid is. Niemand wil graag aan de zijlijn staan, want een baan vormt veel meer dan alleen een bron van inkomsten. Wie goed werk levert, is daar trots op en voelt zich beter over zichzelf. Bent u ziek of arbeidsongeschikt, dan zien wij het als onze voornaamste uitdaging om werk te vinden waarbij dát ondanks uw beperkingen mogelijk is.

Bekijk onze filmpjes

Wanneer u in de Ziektewet komt, zit u wellicht met vragen als: wat mag ik van mijn verzuimbegeleider verwachten en wat verwacht de verzuimbegeleider van mij? Aan de hand van drie filmpjes geven we u inzicht in de begeleiding door Acture.

›   Bekijk de filmpjes hier

Klacht of bezwaar?

Acture lost problemen graag zo snel mogelijk op. Soms bepalen de regels echter dat u bij een andere partij moet aankloppen. We wijzen u graag de weg!

Ziektewet: werk biedt de grootste zekerheid

Komt u in de Ziektewet terecht, dan is het financieel altijd het beste om zo snel mogelijk weer aan de slag te komen. De uitkering biedt inkomenszekerheid, maar is lager dan wat u gemiddeld verdiende vóór u ziek werd. U ontvangt hier 70% van en mogelijk nog een cao-aanvulling. Hoe dan ook gaat u er flink op achteruit. Verder loopt de uitkering maximaal twee jaar, maar verliezen veel mensen hem al eerder. Dit gebeurt als UWV na een jaar oordeelt dat u met ander werk meer dan 65% kunt verdienen van uw vroegere loon. Heeft u op dat moment geen werk en geen recht op WW? Dan kunt u terugvallen naar bijstandsniveau (het minimumloon, of als u alleenstaand bent: 70% daarvan).

WGA: werken is financieel altijd het voordeligst

De WGA is er helemaal op ingericht om werken financieel aantrekkelijk te maken. Welke uitkering u binnen deze regeling ook precies ontvangt (er zijn er drie), altijd geldt dat u beter af bent naarmate uw mogelijkheden om te werken beter benut. Uw inkomen bestaat uit de uitkering plus het geld dat u verdient met werken. En naarmate u meer verdient, valt uw totale inkomen hoger uit. Werken is dus altijd gunstig. Het verschil kan oplopen tot honderden euro’s per maand!