Eigenrisicodragerschap Ziektewet

Als werkgever kunt u te maken hebben met werknemers die contracten hebben voor bepaalde tijd. Wanneer zo’n werknemer ziek wordt voordat zijn contract afloopt bent u tot het einde van de contractperiode en maximaal 2 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van de werknemer. Als tijdens deze ziekteperiode het tijdelijke contract afloopt, neemt Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de uitbetaling van u over, uw ex-werknemer valt dan onder de Ziektewet en ontvangt uit dien hoofde een ziekengelduitkering. UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering Ziektewet en de re-integratie, hiervoor betaalt u soms een behoorlijke premie.

Een alternatief is om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet. U betaalt dan geen premie aan UWV, maar u kiest er dan voor om zelf zorg te dragen voor de ziektewetuitkering van de werknemers voor wie u geen loondoorbetalingplicht heeft. U bent dan verantwoordelijk voor de uitbetaling van de ziektewetuitkering, de uitvoering Ziektewet en de re-integratie van uw ex-werknemer.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet & Acture, iets voor u?
Acture neemt de verantwoordelijkheden volledig van u over wanneer u besluit om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, zodat u zich kunt blijven focussen op de belangrijke zaken rondom uw bedrijf. Onder deze verantwoordelijkheden vallen de uitvoering Ziektewet, re-integratie en de uitbetaling van ziekengeld.

De voordelen voor u op een rijtje:

  • Korting op de premie loonheffingen
  • Professionele partners met specialisatie in uitvoering Ziektewet
  • Direct inzicht in ziekteverzuim en begeleiding, door middel van het online ziekteverzuim begeleidingsmodule

Klik hier voor het besluit gedifferentieerde premies 2017.

Neem contact op

Onderzoek: Private uitvoering Ziektewet aanzienlijk succesvoller

Acture realiseert snellere en hogere uitstroom uit de Ziektewet dan UWV. De gemiddelde uitkeringsduur is hierdoor liefst 50% korter.
Download hier de samenvatting
Download hier het naslagwerk

Let op: de Acture Methode

Download hier onze whitepaper en lees meer over de Acture methode.

Checklist Eigenrisicodragerschap

Download hier de checklist voor de overgang van het eigenrisicodragerschap voor de ziektewet. Deze checklist zorgt er voor dat de overstap soepel verloopt.