Kies de situatie die op jou van toepassing is

Het is wel van belang om eerst te bepalen wat er precies aan de hand is. De regels van de sociale zekerheid schrijven voor dat jij je klacht of bezwaar in bepaalde gevallen niet bij ons, maar bij andere personen of instanties onder de aandacht moet brengen.

Kies hieronder de situatie die voor jou van toepassing is:

 • Je ontvangt via Acture een WGA-uitkering. Toch krijg je beslissingen over jouw uitkering of arbeidsongeschiktheid niet van Acture, maar van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk over deze onderwerpen beslissen.

  Procedure voor bezwaar en beroep
  Ben je het niet eens met de inhoud van een beslissing van UWV, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als je vindt dat de verzekeringsarts van UWV je ten onrechte arbeidsgeschikt heeft verklaard. Of als UWV jouw uitkering aanpast, maar je het daar niet mee eens bent. Gaat je bezwaar of beroep over jouw uitkering of arbeidsongeschiktheid, dan vindt de procedure altijd plaats bij UWV. Lees er meer over in het Stappenplan bezwaar en beroep WGA.

 • Als uitvoerder WGA heeft Acture de taak erop toe te zien dat je zo goed mogelijk meewerkt aan jouw re-integratie. Kom je jouw verplichtingen niet na, ook niet als we je daarop hebben gewezen? Dan kunnen we een maatregel of sanctie opleggen.

  Procedure voor bezwaar en beroep
  Als wij hiertoe overgaan, laten we je dat weten door middel van een formele beslissing (‘beschikking’). Ben je het niet met de maatregel of sanctie eens, dan kun je bezwaar maken. De procedure voor bezwaar en beroep vindt vervolgens altijd plaats bij een onafhankelijke organisatie. Je casemanager kan je er meer over vertellen.

 • Bij het inrichten van jouw re-integratie kunnen wij afhankelijk van je situatie diverse specialisten inschakelen. Naast je vaste casemanager kun je zo bijvoorbeeld te maken krijgen met een re-integratieconsulent. Of met een arbeidsdeskundige, bedrijfsarts of verzekeringsarts die wij om een oordeel hebben gevraagd over jouw gezondheidssituatie of mogelijkheden om te werken.

  Maak je zorgen kenbaar
  Ben je het niet eens met de aanpak of het oordeel van een van zo’n specialist, dan kun je dit het beste eerst met hem bespreken. Zo kan hij zijn standpunt toelichten en hopelijk jouw zorgen of bezwaren wegnemen. Lost dit het probleem niet op? Neem dan contact op met je casemanager. Die bekijkt of we het meningsverschil op een andere manier kunnen oplossen.

 • Als je vindt dat een door ons ingeschakelde arbeidsdeskundige, bedrijfsarts of verzekeringsarts zich tegenover jou heeft schuldig gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen, kun je gebruikmaken van zijn klachtenprocedure. Is de professional in kwestie werkzaam bij een arbodienst, dan is dat de procedure van dit bedrijf. Zowel gecertificeerde arbodiensten als zelfstandige bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zijn verplicht om over een klachtenprocedure te beschikken.

  Wij sturen jouw klacht door
  Je kunt ook altijd bij ons een klachtenformulier invullen. Wij sturen jouw klacht dan door naar de juiste persoon of instantie. Naar het klachtenformulier.

 • Als je vindt dat wij ons niet correct of professioneel tegenover jou hebben opgesteld, kun je een klachtenformulier invullen.

  Binnen 24 uur contact
  Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. Je kunt erop rekenen dat wij na ontvangst van jouw klacht op werkdagen binnen 24 uur per e-mail contact met je opnemen om naar een oplossing te zoeken. Ga naar het klachtenformulier.

 • Heb je geen klacht maar wel een vraag, dan staat het antwoord wellicht bij de veelgestelde vragen WGA . Je kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met je casemanager.

Niet gevonden wat je zocht? Bekijk dan eens onze stappenplannen bewaar & beroep of de veelgestelde vragen.