Grip op kosten en regels. Actieve ondersteuning en begeleiding. Kies voor WW-uitvoering van Acture.

Jouw verantwoordelijkheden

Volledige ontzorging door Acture

Grip op regels, kosten en toekenning

Effectieve begeleiding en kostenbeheersing.

Acture brengt in kaart met welke sectorspecifieke regels en bijbehorende kosten jij te maken hebt. Onder andere helpen we bij het toetsen van het juridisch kader, zodat jouw WW-reglement optimaal aansluit bij de geldende wet- en regelgeving. En omdat er veel kosten zijn verbonden aan jouw WW-verplichtingen, controleren we bij iedere nieuwe uitkering of UWV die correct heeft toegekend én terecht aan jou toerekent. Kloppen de hoogte van het dagloon en de duur van de uitkering? Is een andere werkgever wellicht (mede) verantwoordelijk?

Actieve en gerichte ondersteuning

Het vinden van passend nieuw werk

Acture helpt bij het vinden van een geschikte nieuwe baan. Zodat jij daar geen omkijken naar hebt. Samen met jouw ex-werknemer zetten we in een plan van aanpak waar zijn of haar kansen liggen én wat er nodig is om die te verzilveren. Of dat nu een sollicitatietraining, jobcoaching of herscholing is, jij en jouw ex-werknemer kunnen de afspraken en de vorderingen eenvoudig volgen in een overzichtelijk en goed beveiligd cliëntvolgsysteem. Transparant, en geheel in lijn met de laatste privacyregels.

Regie houden zónder dat dit ten koste gaat van jouw dagelijkse bedrijfsvoering.

Ondersteuning bij bovenwettelijke uitkering

Als aanvulling of aansluiting op de normale sociale uitkering

Onder bepaalde voorwaarden krijgt jouw (ex-)werknemer naast de wettelijke uitkering, ook een bovenwettelijke uitkering. Deze uitkering wordt niet begrensd door het maximum dagloon en loopt soms zelfs door tot de AOW-leeftijd. Hierdoor vormen ze vaak het leeuwendeel van jouw kosten. Jij kunt erop rekenen dat wij jouw (ex-)werknemers blijven herinneren aan hun re-integratieplichten. Oók als de wettelijke uitkering inmiddels is afgelopen.

Kies jij voor effectieve uitvoering bij werkeloosheid?

Kies voor Acture