overstap
  • Grip en inzage uitkeringskosten
  • Volledige ontzorging bij re-integratie
  • Begeleiding en ondersteuning ex-werknemer
  • Volledige ontzorging handhaven en sanctioneren
  • Compliance

Eigenrisicodragers WW: Overheid & Onderwijs

De ontwikkelingen in het sociale zekerheidsstelsel maken dat in toenemende mate de lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid op de werkgever verhaald worden.

Daarnaast zijn alle Overheids- en Onderwijssectoren al zeer geruime tijd volledig eigenrisicodrager voor WW en de voor hen geldende sectorale aanvulling op de WW en de aansluitende uitkering na einde WW.

De geleidelijke inkorting van de wettelijke WW duur naar 24 maanden veroorzaakt een toename van werkloosheidslasten uit de sectorspecifieke regelingen. Deze ontwikkeling raakt ondertussen ook sectoren buiten de Overheid en Onderwijs.

De uitvoering, uitbetaling, bekostiging, schadelastbepaling, eventuele onderlinge verrekening en beïnvloeding van schade is complex en sectorafhankelijk geregeld. Steeds meer werkgevers uit de sector O&O worden hiervan bewust en realiseren zich dat een gerichte oplossing noodzakelijk is om de financiële consequenties het hoofd te bieden.

De WW ERD oplossing van Acture is gebaseerd op de gedachte dat alles staat of valt met de kwaliteit van de begeleiding en de re-integratie van de ex-werknemer op basis van het reële financiële risico; de uitvoering dus.

Wilt u meer informatie over onze WW oplossing?

Bel dan naar 024 – 890 94 70 of stuur een mail naar info@acture.nl.