Dit kun je verwachten

Alles wat je moet weten over jouw Ziektewetuitkering

  • Uitbetaling van jouw uitkering
    Nadat wij van jouw (ex-)werkgever bericht hebben ontvangen dat jij aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering, zetten wij het proces in gang voor de uitbetaling van deze uitkering. Er is enige tijd nodig om vast te stellen óf je recht hebt op een Ziektewetuitkering en hoeveel deze bedraagt. Volgens de wet bedraagt de uitkering 70% van jouw dagloon, het bedrag dat je gemiddeld bij jouw laatste werkgever verdiende vóór je ziek werd. In de meeste gevallen ontvang je de eerste betaling vier weken nadat jouw recht op de Ziektewetuitkering is ingegaan. Daarna betaalt Acture wekelijks uit op donderdagmiddag.
  • Afspraken over herstel en re-integratie
    Een casemanager van Acture neemt telefonisch contact met je op om afspraken te maken over jouw herstel en re-integratie. Hierbij volgen we de Wet verbetering poortwachter, die voorschrijft wat er met het oog op zo snel mogelijke werkhervatting moet gebeuren. Jouw ziekte en mogelijkheden om te werken worden beoordeeld door een gecertificeerde bedrijfs- of verzekeringsarts. Bij dreigend langdurig verzuim leggen wij afspraken over jouw herstel en re-integratie vast in een plan van aanpak.
  • Tussentijds contact en advies
    Jouw vaste casemanager van Acture neemt regelmatig contact met je op om de voortgang te volgen. En wanneer dit aan de orde is, geven we je advies over toeslagen en cao-aanvullingen.
Acture biedt jou actieve en gerichte ondersteuning bij het terugkeren naar de werkvloer.