Je ontvangt via Acture een Ziektewetuitkering. Toch krijg je beslissingen over de uitkering niet van Acture, maar van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk zulke ‘beschikkingen’ afgeven. Ben je het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als je vindt dat de bedrijfsarts jou ten onrechte hersteld heeft gemeld. Of als Acture aan UWV heeft gevraagd om jou een sanctie op te leggen, maar jij vindt dat dit niet terecht is.

Lees hier hoe je bezwaar kunt maken:

 1. Aanvraag beschikking
  Jouw casemanager bij Acture vraagt een beschikking aan bij UWV.

 2. Afgifte beschikking
  UWV toetst wat de reden is voor het verzoek. En wat Acture aanvoert om dit te onderbouwen. Als UWV akkoord is, geeft het de beschikking af. Je ontvangt een kopie, Acture ook.

 3. U bent het er niet mee eens
  Op de beschikking staat hoe je bezwaar kunt maken. En wanneer je bezwaar uiterlijk bij UWV binnen moet zijn. Maar ook dat je UWV eerst om een toelichting kunt vragen.

 4. Je maakt bezwaar
  Hiervoor moet je een bezwaarschrift indienen bij UWV. Dit kan op uwv.nl, met je DigiD. Je kunt ook een bezwaarformulier downloaden, of een brief sturen. Op uwv.nl staat aan welke voorwaarden een brief moet voldoen. Een bezwaar per post kun je het beste aangetekend versturen. Je kunt ook iemand machtigen om namens jou bezwaar te maken.

 5. Medische gegevens?
  Mogelijk heb je medische redenen voor je bezwaar. Gegevens hierover kun je het beste in een aparte bijlage meesturen. Acture krijgt dan alleen een kopie van jouw bezwaarschrift, zonder deze bijlage.

 6. Meer tijd nodig?
  Mogelijk heb je niet tijdig alle informatie bij elkaar of wil je nog met iemand overleggen. Dan kun je een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. Hierin laat je alleen open waarom je bezwaar maakt. Ook vermeld je dat je deze informatie zo snel mogelijk nastuurt. UWV laat je dan weten wanneer het de gegevens uiterlijk moet hebben.

 7. Ontvangstbevestiging
  UWV stuurt u binnen 5 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging als het een bezwaarschrift heeft ontvangen. Ook Acture wordt op de hoogte gesteld. Let op: een ontvangstbevestiging is géén uitslag. Zolang je van UWV geen uitslag over jouw bezwaar ontvangt, blijft de beschikking van kracht!

 8. Bezwaar in behandeling
  UWV bekijkt de afgegeven beschikking opnieuw. Dit gebeurt altijd door een andere medewerker dan degene die destijds de beslissing nam. Hij kijkt naar de reden(en) die jij aanvoert. Ook gaat hij na of de beslissing is gebaseerd op de juiste informatie en of alle procedures goed zijn gevolgd.

 9. Telefonisch contact
  Meestal belt UWV om het bezwaar met je te bespreken. Dit moet binnen 2 weken na ontvangst gebeuren. Is het zonneklaar dat je gelijk hebt, dan zal UWV de beschikking herzien. Uiteraard kun je jouw bezwaar ook intrekken, als je bij nader inzien vindt dat je ongelijk hebt. Denk je dat bemiddeling kan helpen, dan kun je dat ook aangeven.

 10. Nieuw onderzoek?
  Maak je bezwaar tegen een medische beslissing, dan kan UWV je (opnieuw) laten onderzoeken door een UWV-arts of een arbeidsdeskundige. Je krijgt hiervoor dan een uitnodiging.

 11. Hoorzitting?
  UWV kan je ook uitnodigen voor een hoorzitting. Dit is een gesprek op een UWV-kantoor. Ook jouw ex-werkgever, of Acture als zijn gemachtigde, krijgt een uitnodiging. Tijdens de hoorzitting kunnen beide partijen hun standpunt toelichten. Jij en Acture zijn echter geen van beide verplicht om eraan mee te werken.

 12. Uitslag
  UWV stuurt je een beslissing toe. Wanneer dit gebeurt, hangt af van waar je bezwaar tegen maakt:
  – beschikking wel of niet ziek: binnen 6 weken;
  – de meeste andere beschikkingen: binnen 13 weken;
  – medische of arbeidskundige beoordeling: binnen 17 weken.

 13. In beroep?
  In de beslissing staat of UWV zijn beschikking herziet of niet. Ben je het niet met de uitslag eens, dan kun je in beroep gaan. Ook jouw ex-werkgever, of Acture als zijn gemachtigde, heeft deze mogelijkheid. In de beroepszaak toetst de rechtbank of alle wettelijke regels goed zijn toegepast. De rechter beslist bijvoorbeeld niet of het oordeel van de bedrijfsarts juist was, maar wel of deze professional voldoende informatie had om tot dit oordeel te kunnen komen. Na de uitspraak is nog hoger beroep mogelijk.

 14. Tijdens beroepszaken
  In afwachting van de uitspraak op het beroep betaalt Acture jouw Ziektewetuitkering uit als voorschot. Ook blijven wij je gewoon begeleiden. Is er een uitspraak, dan bekijken wij pas na het verstrijken van de bezwaartermijn of je ons iets moet terugbetalen. Bij beroep en hoger beroep moet je verder rekening houden met juridische kosten. Over de procedures kun je meer lezen op uwv.nl.