Stappenplan

 1. Advies bedrijfsarts
  De bedrijfsarts brengt aan jou en aan Acture een advies uit over de verzuimbegeleiding.
 2. Je twijfelt aan de juistheid
  Je geeft bij de bedrijfsarts aan dat je twijfelt of zijn advies klopt, en waarom je hieraan twijfelt. Kom je er samen niet uit, dan kun je vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 3. De bedrijfsarts beslist over je verzoek
  De eerste bedrijfsarts zet de second opinion in gang, tenzij hij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen. In dat geval zal hij je vertellen wat deze argumenten zijn.
 4. Je selecteert samen een tweede bedrijfsarts
  Vindt de second opinion plaats, dan selecteert de bedrijfsarts samen met jou een andere bedrijfsarts uit de pool die Acture hiervoor heeft ingericht. Deze andere bedrijfsarts mag niet werkzaam zijn binnen de arbodienst, het bedrijf of de inrichting waar de eerste bedrijfsarts werkzaam is. Bij selectie van een bedrijfsarts uit de pool draagt Acture de kosten van de second opinion. Wil je een bedrijfsarts raadplegen die geen deel uitmaakt van de pool, dan heb je hiervoor toestemming nodig van Acture.
 5. De eerste bedrijfsarts licht Acture in
  In alle gevallen meldt de eerste bedrijfsarts aan Acture dat er een andere bedrijfsarts wordt ingeschakeld voor een second opinion en welke bedrijfsarts dit is.
 6. De tweede bedrijfsarts krijgt informatie
  De bedrijfsarts die de second opinion verricht, ontvangt van de eerste bedrijfsarts alle informatie die nodig is om jouw situatie en het gegeven advies te beoordelen. Hij beslist zelf of hij daarnaast nog andere informatie wil verzamelen.
 7. De tweede bedrijfsarts geeft zijn oordeel
  Is de tweede bedrijfsarts tot een advies gekomen, dan bespreekt hij dit eerst met jou. Jij beslist vervolgens of dit advies met de eerste bedrijfsarts wordt gedeeld. Gebeurt dit niet, dan blijft het advies van de eerste bedrijfsarts het uitgangspunt voor de verzuimbegeleiding.
 8. De eerste bedrijfsarts beslist wat hij met de second opinion doet
  Krijgt de eerste bedrijfsarts het advies wel, dan neemt hij na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met je op. Hij vertelt je hierbij met opgaaf van redenen of hij het advies volledig, gedeeltelijk of niet overneemt. Aan Acture meldt hij alleen of de second opinion voor hem reden is om zijn advies over de verzuimbegeleiding te wijzigen en zo ja, wat zijn nieuwe advies inhoudt.
 9. De eerste bedrijfsarts pakt de advisering weer op
  Vervolgens neemt de eerste bedrijfsarts de advisering over de verzuimbegeleiding weer ter hand. Vind je dit onwenselijk door de manier waarop hij met de gegeven second opinion omgaat, dan kun je dit aangeven. De bedrijfsarts overweegt dan of hij de advisering over de verzuimbegeleiding aan een andere bedrijfsarts overdraagt. Hij meldt zijn beslissing aan jou en aan Acture.