Voorspelbaar grip op verzuim

Als werkgever kunt u overwegen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ZW). Dit betekent dat u als werkgever zelf het financiële risico draagt voor het uitbetalen van ziekte-uitkeringen aan uw werknemers tijdens ziekteperiodes, in plaats van dat dit bij het UWV ligt.

Als eigenrisicodrager heeft u meer controle over het beheer van ziekteverzuim binnen uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld zelf beslissen over de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers, wat kan leiden tot een meer efficiënte aanpak en lagere kosten op de lange termijn.

Ziektewetuitvoering van Acture biedt volledige ontzorging én maximale grip op de kosten.

Wat zijn de voordelen als ZW-eigenrisicodrager?

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) heeft u als werkgever verschillende voordelen:

  1. Meer controle: Als eigenrisicodrager heeft u meer controle over het beheer van ziekteverzuim binnen uw bedrijf. U kunt zelf beslissingen nemen over de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers, wat kan leiden tot een efficiëntere aanpak en snellere terugkeer naar werk.
  2. Financiële voordelen: Door eigenrisicodrager te worden, kunt u mogelijk kosten besparen op ziekteverzuim. U betaalt alleen voor de daadwerkelijke ziekte-uitkeringen en niet voor de administratieve kosten die het UWV in rekening kan brengen.
  3. Maatwerk: Als eigenrisicodrager kunt u uw eigen verzuimbeleid ontwikkelen dat past bij de specifieke behoeften en omstandigheden van uw bedrijf. Dit stelt u in staat om maatwerk te leveren en effectiever in te spelen op de situatie van individuele werknemers.
  4. Verbeterde betrokkenheid: Doordat u als werkgever direct verantwoordelijk bent voor het uitbetalen van ziekte-uitkeringen, kan dit de betrokkenheid bij en de binding met uw werknemers vergroten. U toont hiermee ook aan dat u zich actief bezighoudt met het welzijn en de gezondheid van uw werknemers.
  5. Mogelijkheid tot kostenbesparing op lange termijn: Hoewel het dragen van het eigen risico initieel meer verantwoordelijkheden met zich meebrengt, kan het op lange termijn leiden tot kostenbesparingen, met name als u effectieve maatregelen implementeert om ziekteverzuim te voorkomen en de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen.

Wat zijn de nadelen als ZW-eigenrisicodrager?

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat eigenrisicodragerschap ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt, zoals het opzetten van een goed verzuimbeleid, het dragen van de financiële lasten van langdurig ziekteverzuim en het voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot re-integratie van zieke werknemers. Voordat u besluit eigenrisicodrager te worden, is het verstandig om de mogelijke voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen en advies in te winnen bij experts op dit gebied.

Jouw verantwoordelijkheden met Acture

Volledige ontzorging.

Bewezen succesvol

Onze prestaties vergeleken met die van publieke uitvoering.

Onafhankelijk onderzoek toont aan dat Acture op het gebied van Ziektewetuitvoering vele malen succesvoller is dan publieke uitvoering. Onze activerende aanpak beperkt de uitkeringsduur en -kosten aanzienlijk.

Werkgevers die van publieke uitvoering overstappen naar Acture (eigenrisicodrager worden) zien hun Ziektewetcijfers aanzienlijk verbeteren. Dat is de Acture Methode. Zie hier de getallen.

Regie houden zónder dat dit ten koste gaat van jouw dagelijkse bedrijfsvoering.

Kies jij voor effectieve uitvoering bij ziekte? Neem contact op.

Neem contact op