• Vul de scan in en krijg vrijblijvend advies over eigenrisicodragen.

 • In welke sector is jouw organisatie ingedeeld bij de belastingdienst (zie WHK beschikking)

 • Welke sector?

 • Ben je al eigenrisicodrager?

 • Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

 • Ben je eigenrisicodrager voor de WGA?

 • Bij welke organisatie?

 • Hoelang ben je al eigenrisicodrager?

 • Eerder heb je aangegeven nog geen eigenrisicodrager te zijn. Hoelang ben je al bij UWV verzekerd?

 • Tot wanneer ben je verzekerd bij UWV?

 • Kun je aangeven hoe hoog de loonsom is van je organisatie?

  Per 1 juli 2023 verdwijnt het uitzendbeding bij ziekte. Heeft dit impact op jullie contracteerbeleid?

"*" indicates required fields

Privacy verklaring*
Ja, ik heb kennis genomen van de privacy policy en geef uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van mijn e-mailadres om informatie te kunnen ontvangen.

"*" indicates required fields

Privacy verklaring*
Ja, ik heb kennis genomen van de privacy policy en geef uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van mijn e-mailadres om informatie te kunnen ontvangen.

Eigenrisicodrager scan

Een paar vragen kunnen al het verschil maken

In deze scan stellen we je een aantal vragen. Je hoeft echt niet op alle vragen een antwoord te hebben, maar het is met name handig om jou een goed advies te kunnen doen.

Mocht je vragen hebben, laat het weten of neem contact op. We staan altijd voor je klaar.

Vragen? Neem contact op
Cover voor

WGA-uitvoering

Werknemers langdurige arbeidsongeschiktheid? Dit brengt verantwoordelijkheden én hoge kosten met zich mee. Of je nu publiek of privaat verzekerd bent, uiteindelijk komen de kosten altijd voor jouw rekening. Met Acture WGA-uitvoering houd jij dit risico optimaal onder controle. Wij hanteren een activerende aanpak en gaan voor de snelste route naar herstel. Want de best mogelijke risico- en kostenbeheersing, is een werknemer weer duurzaam aan de slag krijgen. Ontdek hoe Acture niet alleen WGA-dossiers oplost, maar ook actief helpt om instroom te voorkomen.

Instroompreventie

Grip op risico’s met de pre-WGA scan.

Acture onderscheidt zich van veel andere aanbieders door niet alleen te focussen op het oplossen van bestaande WGA-schade, maar ook door actief te helpen bij het voorkomen ervan. Met onze innovatieve Pre-WGA-scan bieden wij jou de zekerheid dat je geen kansen mist en geen fouten maakt op het gebied van instroompreventie.

Zelfs tijdens de loondoorbetalingsperiode kunnen wij verhoogde instroomrisico’s signaleren, waardoor je proactief kunt handelen en mogelijke problemen in een vroeg stadium kunt aanpakken. Deze aanpak stelt jou in staat om niet alleen effectief om te gaan met bestaande situaties, maar ook om vooruit te kijken en preventieve maatregelen te nemen om toekomstige WGA-schade te minimaliseren.

Met Acture ben je verzekerd van een holistische benadering die zich niet beperkt tot reactief handelen, maar zich uitstrekt tot proactieve strategieën voor een optimale beheersing van instroomrisico’s.

Uitstroombevordering

Doortastend casemanagement, actieve re-integratie.

Zelfs met de beste preventieve maatregelen is het niet altijd mogelijk instroom volledig uit te sluiten. Bij Acture begrijpen we dit en daarom bieden we niet alleen krachtige preventieve oplossingen, maar ook doortastend casemanagement en effectieve re-integratie. Hierdoor profiteer jij van een succesvolle WGA-uitstroombevordering.

Ons ervaren casemanagementteam staat paraat om snel en effectief te reageren op eventuele instroomgevallen. Ze nemen de regie in handen, coördineren de benodigde stappen en zorgen voor een gestroomlijnd proces. Dit niet alleen om de impact van instroom te minimaliseren, maar ook om te zorgen voor een soepele en succesvolle terugkeer naar werk voor de betrokken medewerkers.

Bovendien leggen we sterk de nadruk op re-integratie, waarbij we actief samenwerken met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat werknemers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om succesvol terug te keren naar het arbeidsproces. Door deze geïntegreerde aanpak streven we naar een duurzame en positieve uitstroomervaring voor zowel de werknemer als de werkgever. Met Acture ben je verzekerd van een volledige en doeltreffende aanpak van het gehele WGA-traject.

Verzekering als sluitstuk

De kwaliteit van uitvoering maakt het verschil

Veel werkgevers zijn gewend de WGA als een verzekeringsvraagstuk te benaderen. Maar het is juist de kwaliteit van de uitvoering die het verschil maakt. De effectiviteit van de uitvoering – instroompreventie, re-integratie – bepaalt de omvang van de premie die je betaalt. Niet andersom!