Acture onderzocht door APE

Onafhankelijk onderzoek naar het handelen van Acture wijst uit dat er geen sprake is van structurele druk op zieke ex-medewerkers om zich hersteld te melden.

Lees meer…

Barometer sociale zekerheid

– Analyse verkiezingsprogramma’s 2017 –

Hoe goed is het denkwerk van de politieke partijen? Levert het houdbare plannen op? Acture houdt twaalf programma’s tegen het licht. Lees  meer…

Position Paper

In 2015 deelden wij onze inzichten en ideeën over de sociale zekerheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De ontwikkelingen hebben niet stilgestaan. Daarom presenteren wij u het vervolg: onze visie op een robuust stelsel voor zieke werknemers én zzp’ers.