Cover voor

september 2023

De tijdlijn van ziekteverzuim

De droom van elke werkgever: gezonde, gelukkige medewerkers die goed werk leveren en plezier hebben in wat ze doen. Een organisatie kan van alles doen om dat te bereiken en om te voorkomen dat medewerkers ziek worden en uitvallen.

We hebben een overzicht gemaakt van acties, interventies en mijlpalen over de gehele periode van verzuim tot re-integratie: vanaf de eerste dag van ziekmelden tot en met de WGA. Daarnaast vind je praktische informatie, tips en uitlegvideo’s.

Wil je weten hoe de tijdlijn van ziekteverzuim eruit ziet? Je vindt het in onze Orange paper.

Orange paper | De tijdlijn van ziekteverzuim

Samenvatting | De tijdlijn van ziekteverzuim

Download: hoe stel je je thuiswerkplek in?

Cover voor

juli 2023

Preventie is niet ingewikkeld, maar je moet het wel organiseren

Uit onderzoek in opdracht van Acture onder 1.500 werkgevers en werknemers blijkt dat ruim de helft van de werkgevers zich actief inzet om ziekteverzuim te voorkomen. Vraag je echter aan werkgevers wat zij doen om te investeren in de groei van werknemers in het kader van de krappe arbeidsmarkt, dan bungelt verzuimpreventie praktisch onderaan de prioriteitenlijst. Ze ervaren dat preventieve maatregelen tijd en geld kosten.

Maar is dat wel terecht? Uit onze ervaring blijkt juist dat goede begeleiding zich uitbetaalt. Als uitval wordt voorkomen of ingekort, dalen de verzuimkosten en bovendien komt er veel arbeidspotentieel beschikbaar. Kortom, tijd voor actie!

Wil je weten welke preventiemaatregelen wel werken en welke niet? Je lees het in onze Orange Paper.

Orange Paper | Preventie is niet ingewikkeld, maar je moet het wel organiseren

De belangrijkste onderzoeksresultaten (door No Ties i.o.v. Acture)

Cover voor

Het groeiende probleem van psychisch verzuim – en de aanpak die werkt

mei 2023

Het groeiende probleem van psychisch verzuim – en de aanpak die werkt

Een substantieel deel van het verzuim op de werkvloer in Nederland houdt verband met psychische klachten. Het aandeel groeit én het verzuim door deze oorzaak duurt langer. Leidinggevenden zijn veelal onvoldoende geëquipeerd om de signalen van aanstaand verzuim als gevolg van stress te signaleren, waardoor langdurig verzuim veelal het gevolg is. Juist in European Mental Health Week (22 tot 28 mei), die ook door het kabinet wordt omarmd, is het van belang om werkgevers en werknemers te wijzen op de oplossingen die er zijn om uitval te voorkomen.

Wat kun je als werkgever, leidinggevende of werknemer zelf doen? En welke aanpak werkt bij dit type verzuim wel? Je leest het in onze Orange Paper

Orange Paper | Het groeiende probleem van psychisch verzuim – en de aanpak die werkt

Signaalkaart | Hoe je als leidinggevende symptomen herkent en uitval voorkomt

Cover voor

Werk maken van ziekteverzuim

maart 2023

Werk maken van ziekteverzuim

Het verzuim in Nederland is – in een toch al krappe arbeidsmarkt – hoog. In het derde kwartaal van 2022 liep het ziekteverzuim zelfs op naar vijf procent: het verzuim was voor het laatst zo hoog in 2000 en 2001 (bron CBS).

Als we het ziekteverzuim kunnen terugbrengen en het arbeidspotentieel optimaal benutten, dan zijn we in staat de krapte op de arbeidsmarkt voor een groot deel op te lossen. In alle maatregelen en oplossingen die op dit moment worden genoemd, is verzuim te weinig onderwerp van gesprek. Dit terwijl hier een belangrijk deel van de oplossing ligt. ​​​​​Onze visie en aanpak hierop leest je in onze Orange Paper.

Orange Paper | Werk maken van ziekteverzuim

Samenvatting | Werk maken van ziekteverzuim