Al meer dan 6.200 bedrijven hebben gekozen voor de Acture Methode.

Het creëren van een drie-eenheid

Werkgever, uitvoerder, eigenrisicodrager.

Grip krijgen op financiële risico’s bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid doen we samen. Wij hebben ondervonden dat een drie-eenheid van uitvoeren-uitbetalen-risicodragen het allerbeste werkt. Binnen deze drie-eenheid zijn drie partijen actief op basis van een heldere rol- en taakverdeling:

  • De werkgever wordt eigenrisicodrager.
    Jij wordt gestimuleerd om loonwaarde te creëren, maar je hoeft je niet te ontwikkelen tot een juridisch deskundige of een specialist sociale zekerheid. Je kunt je volledig concentreren op jouw kerntaak: het succes van jouw organisatie vergroten.
  • De uitvoerder voert alle (wettelijke) verplichtingen uit voor de eigenrisicodrager.
    De uitvoerder wordt maximaal gestimuleerd om (ex-)werknemers te activeren en duurzaam loonwaarde te creëren. Hier is hij in gespecialiseerd, en ook zelf direct bij gebaat. Hij zal zich er dus volledig voor inzetten.
  • De risicodrager (de werkgever zelf of waar nodig een verzekeraar) draagt de risico’s die je als werkgever niet kunt en mag dragen.
    De verzekeraar focust op het bieden van financiële zekerheid. Zonder zich op terreinen te hoeven begeven waar hij niet thuishoort (zoals de medische gegevens van zieke en arbeidsongeschikte werknemers) en zich niet thuis voelt (zoals de uitvoering).
Succesvol privaat uitvoeren van social zekerheid met de Acture Methode.

Het succes van onze methode

Maximaal grip op verzuim.

Het succes van onze methode komt niet uit de lucht vallen. Met ruim 120.000 dossiers per jaar heeft Acture verregaande kennis over zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Op basis van een verzuimoorzaak weten wij wat de gemiddelde verzuimduur van jouw medewerker gaat zijn. En hoeveel interventies we moeten inzetten om hem of haar weer aan de slag te krijgen. Daarnaast is onze aanpak activerend. Dat wil zeggen dat onze casemanagers daadwerkelijk verbinding maken met jouw (zieke) medewerker. Wij gebruiken de juiste prikkels om jouw medewerker intrinsiek te motiveren om weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Kortom: met de Acture Methode heb jij maximale grip op verzuim en realiseren we de kortste route naar herstel.

Hoog tijd om te ontdekken hoe jij met de Acture Methode maximale grip op verzuim krijgt.

Neem contact op met een van onze medewerkers.

Neem contact op